Doplňujúce pedagogické štúdium

     Poslanie         Aktuality         História         Pripravujeme         Fotogaléria         Dokumenty   


     Fotogaléria DPŠ
 
      Slávnostné otvorenie DPŠ 2012
 
      Slávnostné otvorenie DPŠ 2013
 späť   
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 2. 2019