UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
 
Kurz - Etnomedicína na Slovensku (praktická časť - exkurzie 2018)

   Zoznam tém:
por. č. dátum téma prednášajúci
1. 18. 4. 2018 Povodie Váhu B. Kyzeková, P. Laučík
2. 16. 5. 2018 Liptovský Hrádok - Dovalovo B. Kyzeková, P. Laučík
3. 6. 6. 2018 Háj Nicovô B. Kyzeková, P. Laučík
4. jún 2018 Svätý Kríž - Lazisko B. Kyzeková, P. Laučík

   

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.