2

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 
Dejiny hudby - 1. ročník - zimný semester

Termíny prednášok:
Utorok od 11:00 - 12:30 h

Prehľad tém:

por. č. dátum téma učebňa lektor
1. 2.10.2018 Úvod do štúdia. CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
2. 9.10.2018 Pôvod hudby, starobylé kultúry. CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
3. 16.10.2018 Ars antiqa. CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
4. 23.10.2018 Ars Nova CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
5. 30.10.2018 Renesancia I. CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
6. 7.11.2018 Renesancia II. CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
7. 13.11.2018 Renesancia III. CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
8. 20.11.2018 Baroko I. CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
9. 27.11.2018 Baroko II. CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
10. 4.12.2018 Baroko III. CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
11. 11.12.2018 Renesancia a Baroko na Slovensku. CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
12. 8.1.2019 Náčuvy. CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
13. 15.1.2019 Klasicizmus I. CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
14. 22.1.2019 Klasicizmus II. CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
15. 29.1.2019 Klasicizmus III. CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.

V prípade zmeny miesta, resp. času sústredenia, vás budeme včas informovať.  

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.