2

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 
Dejiny hudby - letný semester

Termíny prednášok:
Utorok od 9:30 - 11:00 h

Prehľad tém:

por. č. dátum téma učebňa lektor
1. 27.2.2018 Klasicizmus na Slovensku CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
2. 6.3.2018 Náčuvy CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
3. 13.3.2018 Romantizmus I. CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
4. 20.3.2018 Romantizmus II. CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
5. 27.3.2018 Romantizmus III. CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
6. 3.4.2018 Romatizmus na Slovensku CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
7. 10.4.2018 Náčuvy CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
8. 17.4.2018 Expresionizmus CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
9. 24.4.2018 Folklorizmus a Neofolklorizmus CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
10. 15.5.2018 Dodekafonia a II.viedenská škola CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
11. 22.5.2018 Súčasné hudobné smery CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
12. 29.5.2018 Hudobné festivaly a významní interpreti CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
13. 5.6.2018 Zhrnutie prebratej tématiky CV č.5427 PhDr. Ľubomír Raši, PhD.

V prípade zmeny miesta, resp. času sústredenia, vás budeme včas informovať.  

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.