UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 
2. ročník - Telesná výchova pre seniorov- zimný a letný semester

   Zoznam tém:
por. č. téma učebňa prednášajúci
1. Precvičenie správneho dýchania štúdio Hanka V. Pelánová
2. Precvičenie správneho držania tela štúdio Hanka V. Pelánová
3. Precvičenie správnej chôdze štúdio Hanka V. Pelánová
4. Precvičenie uvoľňovacie a naťahovacie cvičenia bez náradia a s náradím štúdio Hanka V. Pelánová
5. Cvičenia pri zdravotnom oslabení – skolióze štúdio Hanka V. Pelánová
6. Cvičenia pri zdravotnom oslabení – kyfóze štúdio Hanka V. Pelánová
7. Cvičenia pri zdravotnom oslabení – lordóze štúdio Hanka V. Pelánová
8. Cvičenia pri zdravotnom oslabení – inkontinecii štúdio Hanka V. Pelánová
9. Uvoľňovacie a naťahovacie cvičenia bez náradia a s náradím štúdio Hanka V. Pelánová

Sústredenia sa budú konať jedenkrát týždenne spravidla v pondelok v čase od 14:30 - 15:30 h.
V prípade zmeny Vás budeme včas informovať.
 

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.