UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 
2. ročník - Počítače a internet pre začiatočníkov - letný semester
Časy prednášok:
Utorok od 15:00 hod - 16:30 hod

Prehľad tém:

por. č. dátum téma učebňa prednášajúci
1. 28.2.2017 Počítačová grafika - princípy zobrazovania informácií. 4426 k. inf. Ing. J. Očkay
2. 7.3.2017 Skenery - skenovanie obrazu - princíp. 4426 k. inf. Ing. J. Očkay
3. 14.3.2017 Tvorba prezentácie v MS PowerPoint. 4426 k. inf. Ing. J. Očkay
4. 21.3.2017 Animácie v MS PowerPoint (Veľkonočný pozdrav). 4426 k. inf. Ing. J. Očkay
5. 28.3.2017 Archivačné médiá a ich možnosti využitia. 4426 k. inf. Ing. J. Očkay
6. 4.4.2017 Spolupráca MS Word a MS Excel - Hromadná korešpondencia. 4426 k. inf. Ing. J. Očkay
7. 11.4.2017 Návrh "Osvedčenia" o absolvovaní UTV" v MS Word. 4426 k. inf. Ing. J. Očkay
8. 18.4.2017 Vytvorenie tabuľky účastníkov UTV v MS Excel. 4426 k. inf. Ing. J. Očkay
9. 25.4.2017 Záverečná práca - zadanie (Hromadná korešp. - Osvedčenie). 4426 k. inf. Ing. J. Očkay
10. 2.5.2017 Bezpečnosť počítačových systémov - počítačové vírusy. 4426 k. inf. Ing. J. Očkay
11. 9.5.2017 Príprava fotiek (obrázkov) do fotoalbumu. 4426 k. inf. Ing. J. Očkay
12. 16.5.2017 Tvorba fotoalbumu - ľubovoľným spôsobom. 4426 k. inf. Ing. J. Očkay
13. 23.5.2017 Trendy vývoja výpočtovej techniky a softvéru. 4426 k. inf. Ing. J. Očkay
14. 30.5.2017 Samostatná práca 4426 k. inf. Ing. J. Očkay
15. 6.6.2017 Záverečná práca - odovzdanie. 4426 k. inf. Ing. J. Očkay

Pokiaľ dôjde k zmene učebne, resp. času prednášky, budeme vás včas informovať!

 

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.