UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 
2. ročník - Počítače a internet pre začiatočníkov - zimný semester
Časy prednášok:
Štvrtok od 15:00 hod - 16:30 hod

Prehľad tém:

por. č. dátum téma učebňa prednášajúci
1. 5.10.2017 Zopakovanie nadobudnutých zručností Internet, MS-Office, @-mail. 4427 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
2. 12.10.2017 Emailová schránka - správa priečinkov, ukladanie príloh, Kalendár, adresár, upozornenia. 4427 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
3. 19.10.2017 Emailová schránka- triedenie pošty, automatické odpoveďe ,Spam, Phishing 4427 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
4. 26.10.2017 Microsoft Office -Word: Využívanie viac úrovňových zoznamov,Prehľad štýlov a ich využitie. 4427 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
5. 2.11.2017 Microsoft Office -Word: Využívanie nástroja nájsť a nahradiť,Obrázky, ClipArty, SmartArty. 4427 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
6. 9.11.2017 Microsoft Office -Word: Vkladanie hlavičky a päty + číslovanie strán, využívanie a vkladanie komentárov ,Práca s hypertextovými prepojeniami a záložkami ,Tvorba tabuliek a ich využitie v praxi. 4427 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
7. 16.11.2017 Microsoft Office -Excel: Práca s bunkami a automatické zoznamy, práca s filtrami. 4427 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
8. 23.11.2017 Microsoft Office -Excel: Práca s riadkami, stĺpcami a hárkami, Podmienené formátovanie 4427 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
9. 7.12.2017 Microsoft Office -PowerPoint: Typy snímok a ich rozloženie,práca s objektami. 4427 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
10. 14.12.2017 Microsoft Office -PowerPoint: Animácie, Prechody. 4427 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
11. 11.1.2018 Microsoft Office -PowerPoint: Návrh snímky a motívy, ďalšie nástroje. 4427 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
12. 18.1.2018 Bezpečnosť a ochrana PC. Brána Firewall, Antivírus, Antispam, aktualizácie. 4427 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
13. 25.1.2018 Platby na internete - Visa, Paypal, bezpečnosť. 4427 k. inf. Mgr. R. Vrbenský

Pokiaľ dôjde k zmene učebne, resp. času prednášky, budeme vás včas informovať!

 

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.