2

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 
2. ročník - Environmentálna výchova - letný semester

Termíny prednášok:
Štvrtok od 13:00 - 14:30 h

Prehľad tém:

por. č. dátum téma učebňa
1. 2.3.2017 Význam machorastov v ekosystémoch SMOPaJ
2. 9.3.2017 Význam lišajníkov v ekosystémoch SMOPaJ
3. 16.3.2017 Fotosyntéza - jeden z najväčších zázrakov život SMOPaJ
4. 23.3.2017 Ako žijú stromy SMOPaJ
5. 30.3.2017 Ako sa vyrovnáva bunka s odpadom SMOPaJ
6. 6.4.2017 Agroenvironmentálne programy SMOPaJ
7. 13.4.2017 Formy environmentálnej práce SMOPaJ
8. 20.4.2017 Huby - tajomné, užitočné, chránené SMOPaJ
9. 27.4.2017 Liečivé rastliny SMOPaJ
10. 4.5.2017 Osobnosti histórie jaskyniarstva a ochrany prírody na Slovensk SMOPaJ
11. 18.5.2017 Vznik a vývoj jaskyne, typy jaskynnej výplne SMOPaJ
12. 25.5.2017 Terénna exkurzia - NCH Slaná voda  
13. 1.6.2017 Opakovanie a zhrnutie učiva SMOPaJ
14. 8.6.2017 Test SMOPaJ

V prípade zmeny miesta, resp. času sústredenia, vás budeme včas informovať.  

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.