UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 
2. ročník - Dejiny umenia- letný semester

   Zoznam tém:
por. č. dátum téma učebňa prednášajúci
1. 2.2.2017 Umenie 19. storočia, charakteristika doby, slovenské špecifiká . 404 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
2. 9.3.2017 Klasicizmus a romantizmus, prvá polovica 19. storočia, Slovensko. 404 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
3. 16.3.2017 Umenie v druhej polovici 19. storočia, národné obrodenie. 404 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
4. 23.3.2017 Exkurzia – Galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš.   PhDr. K. Maliňák, PhD.
5. 30.3.2017 Cvičenie – umenie 19. storočia na Slovensku. 404 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
6. 6.4.2017 Vývoj umenia na Slovensku do roku 1920. 404 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
7. 13.4.2017 Slovenská výtvarná moderna, medzivojnové obdobie (1920 – 1938). 404 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
8. 20.4.2017 Exkurzia LGPMB LM.   PhDr. K. Maliňák, PhD.
9. 27.4.2017 Cvičenie - vývojové prúdy a avantgardy v 20. a 30. rokoch 20.st. 404 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
10. 4.5.2017 Slovenské výtvarné umenie v čase II. svetovej vojny (1938 – 1945). 404 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
11. 11.5.2017 Umenie päťdesiatych rokov 20. stor. na Slovensku. 404 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
12. 18.5.2017 Šesťdesiate roky – uvoľnenie a rozmach tvorivosti, LGPMB LM - exkurzia.   PhDr. K. Maliňák, PhD.
13. 25.5.2017 Sedemdesiate a osemdesiate roky – obdobie normalizácie 427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
14. 1.6.2017 Exkurzia Tatranská galéria Poprad. 427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
15. 8.6.2017 Cvičenie – umenie druhej polovice 20. storočia na Slovensku   PhDr. K. Maliňák, PhD.

Prednášky sa budú konať v uvedené dni v dobe od: 9:20 - 10:50 (1. skupina) a 11:00 - 12:30 (2. skupina)
V prípade zmeny čísla učebne, resp. času, Vás budeme včas informovať.
 

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.