UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 
2. ročník - Dejiny umenia- letný semester

   Zoznam tém:
por. č. dátum téma učebňa prednášajúci
1. 26.2.2018 Umenie v prvej polovici 19. storočia č. 5427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
2. 5.3.2018 Umenie v druhej polovici 19. storočia, národné obrodenie č. 5427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
3. 12.3.2018 Cvičenie – umenie 19. storočia na Slovensku č. 5427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
4. 19.3.2018 Exkurzia – Galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš exkurzia PhDr. K. Maliňák, PhD.
5. 26.3.2018 Vývoj umenia na Slovensku do roku 1920 č. 5427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
6. 9.4.2018 Slovenská výtvarná moderna, medzivojnové obdobie (1920 – 1938) č. 5427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
7. 16.4.2018 Exkurzia Tatranská galéria Poprad exkurzia PhDr. K. Maliňák, PhD.
8. 23.4.2018 Cvičenie - vývojové prúdy a avantgardy v 20. a 30. rokoch 20.st. č. 5427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
9. 30.4.2018 Slovenské výtvarné umenie v čase II. svetovej vojny (1938 – 1945). č. 5427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
10. 7.5.2018 Umenie päťdesiatych rokov 20. stor. na Slovensku č. 5427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
11. 14.5.2018 Šesťdesiate roky – uvoľnenie a rozmach tvorivosti, LGPMB LM exkurzia PhDr. K. Maliňák, PhD.
12. 21.5.2018 Sedemdesiate a osemdesiate roky – obdobie normalizácie č. 5427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
13. 28.5.2018 Cvičenie – umenie druhej polovice 20. storočia na Slovensku č. 5427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
14. 4.6.2018 Súčasné umenie na Slovensku (po roku 1989) LGPMB LM exkurzia PhDr. K. Maliňák, PhD.

Prednášky sa budú konať v uvedené dni v dobe od 11:00 - 12:30.
V prípade zmeny čísla učebne, resp. času, Vás budeme včas informovať.
 

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.