UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 
2. ročník - Dejiny umenia- zimný semester

   Zoznam tém:
por. č. dátum téma učebňa prednášajúci
1. 2.10.2017 Začiatok 19. storočia, charakteristika doby. č. 5427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
2. 9.10.2017 Klasicizmus, romantizmus, realizmus. č. 5427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
3. 16.10.2017 Exkurzia - Liptovská galéria P. M. Bohúňa. exkurzia PhDr. K. Maliňák, PhD.
4. 21.10.2017 Exkurzia - galérie Bratislava exkurzia PhDr. K. Maliňák, PhD.
5. 23.10.2017 Impresionizmus, postimpresionizmus, symbolizmus, architektúra priemyselnej revolúcie a historizmus. č. 5427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
6. 30.10.2017 Secesia. č. 5427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
7. 6.11.2017 Cvičenie – umenie 19. storočia, opakovanie. č. 5427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
8. 13.11.2017 Začiatok 20. storočia, charakteristika doby. č. 5427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
9. 20.11.2017 Vývojové prúdy a avantgardy vo výtvarnom umení I. č. 5427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
10. 27.11.2017 Exkurzia - Vývojové prúdy a avantgardy vo výtvarnom umení II. LGPMB exkurzia PhDr. K. Maliňák, PhD.
11. 4.12.2017 Umenie druhej polovice 20. storočia I. č. 5427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
12. 11.12.2017 Umenie druhej polovice 20. storočia II. č. 5427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
13. 8.1.2018 Exkurzia - OG D. Kubín, Galéria Ľ. Fullu. exkurzia PhDr. K. Maliňák, PhD.
14. 15.1.2018 Cvičenie – umenie 20. storočia, opakovanie č. 5427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
15. 22.1.2018 Umenie 19. storočia, charakteristika doby, slovenské špecifiká. č. 5427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
16. 29.1.2018 Klasicizmus a romantizmus, prvá polovica 19. storočia, Slovensko. č. 5427 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.

Prednášky sa budú konať v uvedené dni v dobe od 11:00 - 12:30.
V prípade zmeny čísla učebne, resp. času, Vás budeme včas informovať.
 

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.