2

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 
2. ročník - Anglický jazyk pre začiatočníkov - letný semester

Termíny prednášok:

štvrtok od 15:00 - 16:30 h

Prehľad tém:

por. č. dátum téma učebňa lektor
1. 2.2.2017 Modálne sloveso can/could. 406 cv Mgr. G. Repová
2. 9.3.2017 Minulý čas-was/were. 406 cv Mgr. G. Repová
3. 16.3.2017 Minulý čas- otázka, zápor. 406 cv Mgr. G. Repová
4. 23.3.2017 Čítanie s porozumením. 406 cv Mgr. G. Repová
5. 30.3.2017 Rozprávanie o sebe v minulosti. 406 cv Mgr. G. Repová
6. 6.4.2017 Výslovnosť-drill. 406 cv Mgr. G. Repová
7. 13.4.2017 Telefonická konverzácia. 406 cv Mgr. G. Repová
8. 20.4.2017 Opakovanie, test. 406 cv Mgr. G. Repová
9. 27.4.2017 Minulý jednoduchý čas. 406 cv Mgr. G. Repová
10. 4.5.2017 Minulý jednoduchý čas-otázka. 406 cv Mgr. G. Repová
11. 11.5.2017 Minulý jednoduchý čas-zápor. 406 cv Mgr. G. Repová
12. 18.5.2017 Udalosti-počúvanie s porozumením. 406 cv Mgr. G. Repová
13. 25.5.2017 Rozprávanie v minulosti. 406 cv Mgr. G. Repová
14. 1.6.2017 Sviatky-rozprávanie. 406 cv Mgr. G. Repová
15. 8.6.2017 Opakovanie, test. 406 cv Mgr. G. Repová

V prípade zmeny miesta, resp. času sústredenia, vás budeme včas informovať.  

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.