UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 
2. ročník - Anglický jazyk pre začiatončíkov- zimný semester

   Zoznam tém:
por. č. dátum téma učebňa prednášajúci
1. 3.10.2017 Zopakovanie 1. až 3. lekcie zamerané na rozvoj všetkých štyroch jazykových zručností . č. 5404 cv Mgr. M. Vargová
2. 10.10.2017 Pracovný týždeň a víkendy: Prítomný čas jednoduchý: I/You/We/They - kladná veta. č. 5404 cv Mgr. M. Vargová
3. 17.10.2017 Rozprávanie o sebe: Prítomný čas jednoduchý: I/You/We/They - záporná veta a otázka. č. 5404 cv Mgr. M. Vargová
4. 24.10.2017 Čítanie a počúvanie: Moje obľúbené ročné obdobie + príslovky vyjadrujúce častosť (vždy, často, ...). č. 5404 cv Mgr. M. Vargová
5. 31.10.2017 Slovná zásoba a rozprávanie: Moje voľnočasové aktivity + predložky viažúce sa s časom (at/on/in). č. 5404 cv Mgr. M. Vargová
6. 7.11.2017 Každodenná angličtina: Spoločenské frázy + Písanie neformálneho listu. č. 5404 cv Mgr. M. Vargová
7. 14.11.2017 Zopakovanie 4. lekcie, písanie testu. č. 5404 cv Mgr. M. Vargová
8. 21.11.2017 Čo máš v obývačke?: Fráza There is/There are + predložky viažúce sa s priestorom (on/under/...). č. 5404 cv Mgr. M. Vargová
9. 27.11.2017 Popis miestností v dome: some/any/this/that/these/those + slovná zásoba spojená s domom. č. 5404 cv Mgr. M. Vargová
10. 28.11.2017 Čítanie a rozprávanie: Dom z lietadla + spojky: a, a tak, ale, pretože. č. 5404 cv Mgr. M. Vargová
11. 12.12.2017 Počúvanie a hovorenie: Domy okolo sveta + Písanie: Popis miesta, kde žiješ. č. 5404 cv Mgr. M. Vargová
12. 9.1.2018 Každodenná angličtina: Pýtanie sa na cestu a dávanie inštrukcií. č. 5404 cv Mgr. M. Vargová
13. 16.1.2018 Zopakovanie 5. lekcie, písanie testu. č. 5404 cv Mgr. M. Vargová
14. 23.1.2018 Čo dokážeš?: Sloveso "môcť" - klad, zápor, otázka. č. 5404 cv Mgr. M. Vargová
15. 30.1.2018 Kde si bol včera?: Minulý čas slovesa "byť" a slovesa "môcť" č. 5404 cv Mgr. M. Vargová

Prednášky sa budú konať v uvedené dni v dobe od 15:00 - 16:30 h.
V prípade zmeny čísla učebne, resp. času, Vás budeme včas informovať.
 

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.