UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 
2. ročník - Anglický jazyk pre začiatončíkov- letný semester

   Zoznam tém:
por. č. dátum téma učebňa prednášajúci
1. 6.2.2018 Slovná zásoba: Čo je v kuchyni? + some/any+ ukazovacie zámená: this/that/these/those č. 5402 cv Mgr. M. Vargová
2. 13.2.2018 Precvičenie some/any a ukazovacích zámien: Naša trieda + Počúvanie: Čo je v jeho taške? č. 5402 cv Mgr. M. Vargová
3. 20.2.2018 Čítanie a rozprávanie: Bývanie v lietadle č. 5402 cv Mgr. M. Vargová
4. 27.2.2018 Počúvanie a hovorenie: Domy v rôznych krajinách sveta č. 5402 cv Mgr. M. Vargová
5. 27.3.2018 Písanie: Spojky - a, tak, ale, pretože - Opisovanie miesta, kde bývaš č. 5402 cv Mgr. M. Vargová
6. 3.4.2018 Každodenná angličtina: popisovanie cesty ako sa niekam dostať č. 5402 cv Mgr. M. Vargová
7. 10.4.2018 Zopakovanie lekcie č.5 + písanie testu z lekcie č.5 č. 5402 cv Mgr. M. Vargová
8. 17.4.2018 Počúvanie a hovorenie: Čo vieš robiť?: modálne sloveso "môcť" č. 5402 cv Mgr. M. Vargová
9. 24.4.2018 Precvičenie tvorby kladu, záporu a otázky pri slovese "môcť": situačné dialógy č. 5402 cv Mgr. M. Vargová
10. 15.5.2018 Počúvanie: Kde si bol včera?: minulý čas slovesa "byť" a slovesa "môcť" č. 5402 cv Mgr. M. Vargová
11. 22.5.2018 Precvičenie tvorby minulého času slovesa "byť" a "môcť": rozprávanie - Štyria géniovia č. 5402 cv Mgr. M. Vargová
12. 29.5.2018 Čítanie a rozprávanie: Super deti č. 5402 cv Mgr. M. Vargová
13. 5.6.2018 Každodenná angličtina: Telefonovanie č. 5402 cv Mgr. M. Vargová
14. 12.6.2018 Zopakovanie lekcie č.6 + písanie testu z lekcie č.6 č. 5402 cv Mgr. M. Vargová

Prednášky sa budú konať v uvedené dni v dobe od 15:00 - 16:30 h.
V prípade zmeny čísla učebne, resp. času, Vás budeme včas informovať.
 

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.