2

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 
2. ročník - Anglický jazyk pre pokročilých- letný semester

Termíny prednášok:

utorok od 15:00 - 16:30 h

Prehľad tém:

por. č. dátum téma učebňa lektor
1. 6.2.2017 Priateľstvo-počúvanie s porozumením. 406 cv Mgr. G. Repová
2. 7.3.2017 Pocity a nálady-každodenná konverzácia. 406 cv Mgr. G. Repová
3. 14.3.2017 Opakovanie gramatiky a lexiky, test. 406 cv Mgr. G. Repová
4. 21.3.2017 Prídavné mená. 406 cv Mgr. G. Repová
5. 28.3.2017 Stupňovanie. 406 cv Mgr. G. Repová
6. 4.4.2017 Čítanie s porozumením. 406 cv Mgr. G. Repová
7. 11.4.2017 Peniaze-konverzácia. 406 cv Mgr. G. Repová
8. 18.4.2017 Synonymá, antonymá. 406 cv Mgr. G. Repová
9. 25.4.2017 Určovanie smeru cesty. 406 cv Mgr. G. Repová
10. 2.5.2017 Predložky miesta, smeru. 406 cv Mgr. G. Repová
11. 9.5.2017 Opakovanie, test. 406 cv Mgr. G. Repová
12. 16.5.2017 Modálne slovesá- should, must (have to). 406 cv Mgr. G. Repová
13. 23.5.2017 Dovolenka- počúvanie s porozumením. 406 cv Mgr. G. Repová
14. 30.5.2017 Problémy-čítanie s porozumením. 406 cv Mgr. G. Repová
15. 6.6.2017 Opakovanie, test. 406 cv Mgr. G. Repová

V prípade zmeny miesta, resp. času sústredenia, vás budeme včas informovať.  

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.