UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 
2. ročník - Anglický jazyk pre pokročilých - zimný semester
Časy prednášok:
Štvrtok od 15:00 hod - 16:30 hod

Prehľad tém:

por. č. dátum téma učebňa prednášajúci
1. 5.10.2017

Zopakovanie 1. až 5. lekcie zamerané na rozvoj všetkých štyroch jazykových zručností.

5404 cv Mgr. M. Vargová
2. 12.10.2017 Čo dokážeš?: Sloveso "môcť" - klad, zápor, otázka. 5404 cv Mgr. M. Vargová
3. 19.10.2017 Kde si bol včera?: Minulý čas slovesa "byť" a slovesa "môcť". 5404 cv Mgr. M. Vargová
4. 26.10.2017 Precvičenie tvorby minulého času slovesa "byť" a slovesa "môcť". Čítanie a hovorenie: Super deti. 5404 cv Mgr. M. Vargová
5. 2.11.2017 Každodenná angličtina: Frázy používané pri telefonickom rozhovore. 5404 cv Mgr. M. Vargová
6. 9.11.2017 Písanie: Formálny list. 5404 cv Mgr. M. Vargová
7. 16.11.2017 Zopakovanie 6. lekcie, písanie testu . 5404 cv Mgr. M. Vargová
8. 23.11.2017 Minulý čas jednoduchý: pravidelné slovesá: klad, zápor, otázka. 5404 cv Mgr. M. Vargová
9. 29.11.2017 Precvičenie tvorby minulého času pravidelných slovies: Rozprávanie o svojej minulosti . 5404 cv Mgr. M. Vargová
10. 30.11.2017 Minulý čas jednoduchý: nepravidelné slovesá: klad, zápor, otázka. 5404 cv Mgr. M. Vargová
11. 14.12.2017 Precvičenie tvorby minulého času nepravidelných slovies: Udalosti konca dvadsiateho storočia. 5404 cv Mgr. M. Vargová
12. 11.1.2018 Čítanie a hovorenie: Dve známe osobnosti: George Washington, Margaret Thatcher. 5404 cv Mgr. M. Vargová
13. 18.1.2018 Každodenná angličtina: Frázy používané pri špeciálnych udalostiach: svadba, narodeniny, deň matiek... 5404 cv Mgr. M. Vargová
14. 25.1.2018 Zopakovanie 7. lekcie, písanie testu 5404 cv Mgr. M. Vargová

Pokiaľ dôjde k zmene učebne, resp. času prednášky, budeme vás včas informovať!

 

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.