UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 
2. ročník - Anglický jazyk pre pokročilých - letný semester
Časy prednášok:
Štvrtok od 15:00 hod - 16:30 hod

Prehľad tém:

por. č. dátum téma učebňa prednášajúci
1. 1.2.2018 Počúvanie a rozprávanie: Ako ste sa zoznámili? 5402 cv Mgr. M. Vargová
2. 8.2.2018 Každodenná angličtina: Aký je dnes dátum: radové číslovky 5402 cv Mgr. M. Vargová
3. 15.2.2018 Spojky: pretože, keď, až kým + Slová, ktoré sú podstatné mená aj slovesá 5402 cv Mgr. M. Vargová
4. 22.2.2018 Zopakovanie lekcie č.8 + písanie testu z lekcie č.8 5402 cv Mgr. M. Vargová
5. 1.3.2018 Slovná zásaoba: jedlo a pitie + Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená 5402 cv Mgr. M. Vargová
6. 5.4.2018 "like" verzus "would like" + precvičenie a, an, some 5402 cv Mgr. M. Vargová
7. 12.4.2018 Slovná zásaoba: nakupovanie + some/any/much/many 5402 cv Mgr. M. Vargová
8. 19.4.2018 Precvičenie slovnej zásoby a gramatiky some/any/much/many: situačné dialógy 5402 cv Mgr. M. Vargová
9. 26.4.2018 Čítanie a rozprávanie: Jedlo v rôznych krajinách sveta 5402 cv Mgr. M. Vargová
10. 3.5.2018 Počúvanie a rozprávanie: Moje obľúbené jedlo 5402 cv Mgr. M. Vargová
11. 10.5.2018 Každodenná angličtina: Ako slušne o niečo požiadať + Písanie neformálneho listu 5402 cv Mgr. M. Vargová
12. 17.5.2018 Zopakovanie lekcie č.9 + písanie testu z lekcie č.9 5402 cv Mgr. M. Vargová
13. 24.5.2018 Slovná zásoba: Mestský život + druhý stupeň pídavných mien 5402 cv Mgr. M. Vargová
14. 31.5.2018 Slovná zásoba: Život na vidieku - precvičenie komparatívu + have got 5402 cv Mgr. M. Vargová
15. 7.6.2018 Zopakovanie prebratej slovnej zásoby a gramatiky formou situačných dialógov a komunikačných hier 5402 cv Mgr. M. Vargová

Pokiaľ dôjde k zmene učebne, resp. času prednášky, budeme vás včas informovať!

 

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.