UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 
1. ročník - Počítače a internet pre mierne pokročilých - letný semester

   Zoznam tém:
por. č. dátum téma učebňa prednášajúci
1. 28.2.2018 Opakovanie zručností prostredie Windows (Word, Excel, Skicár ) 4426 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
2. 7.3.2018 Základné pojmy (čo je internet, www, hyperlink, domena, www adresa, e-mailová adresa) 4426 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
3. 14.3.2018 História, súčasnosť, služby Internetu, možnosti prístupu na internet 4426 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
4. 21.3.2018 Práca s panelmi nástrojov - obľúbené položky, využitie histórie www stránok, zmena veľkosti textu na stránke pre slabšie vidiacich 4426 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
5. 28.3.2018 Používanie prehliadača WWW, štruktúra a tvar webovej adresy, orientácia v prostredí prehliadača, pohyb medzi predošlými a nasledujúcimi zobrazenými stránkami 4426 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
6. 4.4.2018 Vyhľadávanie informácií na internete, použitie rôznych typov vyhľadávačov - Google a pod. 4426 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
7. 11.4.2018 Nakupovanie a inzercia cez internet 4426 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
8. 18.4.2018 Vypĺňanie prihlášok cez internet 4426 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
9. 25.4.2018 Vyhľadávanie, sťahovanie z internetu a tlačenie úradných tlačív 4426 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
10. 2.5.2018 Rádio cez internet 4426 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
11. 9.5.2018 Kniha hostí, fórum, blogy 4426 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
12. 16.5.2018 Hľadanie práce cez internet 4426 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
13. 23.5.2018 Skype, Facebook, Twitter- komunikácia prostredníctvom Internetu 4426 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
14. 30.5.2018 Internetbanking 4426 k. inf. Mgr. R. Vrbenský
15. 6.6.2018 Práca s e-mailom na Internete 4426 k. inf. Mgr. R. Vrbenský

Prednášky sa budú konať spravidla jedenkrát týždenne v stredu v dobe od: 15:00 - 16:30 h
V prípade zmeny čísla učebne, resp. času, Vás budeme včas informovať.
 

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.