UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
 
1. ročník - Dejiny umenia- letný semester

   Zoznam tém:
por. č. dátum téma učebňa prednášajúci
1. 6.2.2017 Románske umenie, zrod slohov č. 404 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
2. 6.3.2017 Gotické umenie – charakteristika, umenie stredovekého mesta č. 404 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
3. 13.3.2017 Gotické umenie – výtvarné druhy a geografický vývoj č. 404 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
4. 20.3.2017 Exkurzia - kláštor Okoličné   PhDr. K. Maliňák, PhD.
5. 27.3.2017 Cvičenie – románske a gotické umenie č. 404 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
6. 3.4.2017 Umenie renesancie, Taliansko č. 404 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
7. 10.4.2017 Renesancia v Európe č. 404 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
8. 24.4.2017 Barokové umenie, zrod, vývoj, charakteristika č. 404 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
9. 15.5.2017 Baroko v Európe č. 404 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
10. 22.5.2017 Exkurzia - Levoča   PhDr. K. Maliňák, PhD.
11. 29.5.2017 Rokoko, umenie konca 18. storočia, prelom storočí č. 404 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.
12. 5.6.2017 Cvičenie – umenie renesancie, baroka a rokoka č. 404 cv PhDr. K. Maliňák, PhD.

Prednášky sa budú konať v pondelok v čase od 10:50 - 12:30 h.
V prípade zmeny čísla učebne, resp. času, Vás budeme včas informovať.
 

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.