UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 
1. ročník - Anglický jazyk pre začiatočníkov - letný semester
Časy prednášok:
Utorok od 16:30 - 18:00 h

Prehľad tém:

por. č. dátum téma učebňa prednášajúci
1. 27.2.2018 Hláskovanie v AJ (spelling) 5406 cv Mgr. G. Repová
2. 6.3.2018 Rozprávanie o sebe 5406 cv Mgr. G. Repová
3. 13.3.2018 Vyjadrovanie preferencií - I like, I do not like... 5406 cv Mgr. G. Repová
4. 20.3.2018 Prítomný jednoduchý čas - úvod (tvorba, použitie) 5406 cv Mgr. G. Repová
5. 27.3.2018 Čítanie s porozumením v prítomnom jednoduchom čase 5406 cv Mgr. G. Repová
6. 3.4.2018 Tvorba záporu v prítomnom jednoduchom čase 5406 cv Mgr. G. Repová
7. 10.4.2018 Precvičovanie prít. času pomocou posluchu 5406 cv Mgr. G. Repová
8. 17.4.2018 Národnosti, krajiny, jazyky - komunikačné cvičenia 5406 cv Mgr. G. Repová
9. 24.4.2018 Tvorba otázky v prítomnom jednoduchom čase 5406 cv Mgr. G. Repová
10. 2.5.2018 Číslovky a sumy, ceny 5406 cv Mgr. G. Repová
11. 15.5.2018 Vyjadrovanie času v AJ, dni v týždni 5406 cv Mgr. G. Repová
12. 22.5.2018 Denná rutina - kolokácie, ustálené slovné spojenia 5406 cv Mgr. G. Repová
13. 29.5.2018 Frekvenčné príslovky v kontexte prítomného času 5406 cv Mgr. G. Repová
14. 5.6.2018 revízia, test 5406 cv Mgr. G. Repová

Pokiaľ dôjde k zmene učebne, resp. času prednášky, budeme vás včas informovať!

 

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.