UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 
1. ročník - Anglický jazyk pre začiatočníkov - zimný semester
Časy prednášok:
Utorok od 16:30 - 18:00 h

Prehľad tém:

por. č. dátum téma učebňa prednášajúci
1. 10.10.2017 Diagnostika. 5406 cv Mgr. G. Repová
2. 17.10.2017 Fonetický základ AJ. 5406 cv Mgr. G. Repová
3. 24.10.2017 Zoznamovanie sa, plurál. 5406 cv Mgr. G. Repová
4. 31.10.2017 Sloveso byť, klad, zápor. 5406 cv Mgr. G. Repová
5. 7.11.2017 Opytovacie zámená, slovosled anglickej vety, tvorba otázky. 5406 cv Mgr. G. Repová
6. 14.11.2017 Krajiny, národnosti, situačné dialógy. 5406 cv Mgr. G. Repová
7. 21.11.2017 Diagnostika, test . 5406 cv Mgr. G. Repová
8. 27.11.2017 Práca, členy, abeceda. 5406 cv Mgr. G. Repová
9. 28.11.2017 Precvičovanie posluchu, stratégie počúvania. 5406 cv Mgr. G. Repová
10. 12.12.2017 Predložky v kontexte, pozdravy, rozprávanie o sebe. 5406 cv Mgr. G. Repová
11. 19.12.2017 Osobné údaje, zdvorilostné frázy.    
12. 9.1.2018 Diagnostika, test. 5406 cv Mgr. G. Repová
13. 16.1.2018 Rodina, priatelia, privlastňovacie zámená. 5406 cv Mgr. G. Repová
14. 23.1.2018 Sloveso have. 5406 cv Mgr. G. Repová
15. 30.1.2018 Telefonická komunikácia, frázy. 5406 cv Mgr. G. Repová

Pokiaľ dôjde k zmene učebne, resp. času prednášky, budeme vás včas informovať!

 

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.