2

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 
1. ročník - Anglický jazyk pre pokročilých- letný semester

Termíny prednášok:
Štvrtok od 15:00 - 16:30 h

Prehľad tém:

por. č. dátum téma učebňa lektor
1. 02.02.2017 Test z lekcie č. 1 - č.3 cv č. 404 Mgr. M. Vargová
2. 09.02.2017 Čítanie, počúvanie, písanie: muž, ktorý má trinásť zamestnaní + slovná zásoba: práca a pracovné povinnosti cv č. 406 Mgr. M. Vargová
3. 16.02.2017 Koľko je hodín? Ako sa v angličtine hovorí čas + Osobné, privlastňovacie a predmetové zámená cv č. 406 Mgr. M. Vargová
4. 23.02.2017 Prítomný čas jednoduchý: I/you/we/they - kladná veta, zápor a otázka cv č. 406 Mgr. M. Vargová
5. 09.03.2017 Príslovky častosti: often, never, sometimes, atď. cv č. 404 Mgr. M. Vargová
6. 16.03.2017 Čítanie, počúvanie, písanie: Moje obľúbené ročné obdobie cv č. 404 Mgr. M. Vargová
7. 23.03.2017 Slovná zásoba: voľnočasové aktivity + predložky miesta a času "in/on/at" cv č. 404 Mgr. M. Vargová
8. 30.03.2017 Každodenná angličtina: spoločenské frázy cv č. 404 Mgr. M. Vargová
9. 06.04.2017 Zopakovanie lekcie č. 4 + test z lekcie č. 4 cv č. 404 Mgr. M. Vargová
10. 13.04.2017 Popis vybavenia miestnosti: slovná zásoba + There´s/There´re cv č. 404 Mgr. M. Vargová
11. 20.04.2017 Precvičenie: some/any, this/that/these/those cv č. 404 Mgr. M. Vargová
12. 18.05.2017 Čítanie, rozprávanie, písanie: Pani, čo býva v lietadle + spojky - a, ale, a tak, pretože cv č. 404 Mgr. M. Vargová
13. 25.05.2017 Počúvanie a hovorenie: bývanie v rôznych častiach sveta + ako sa spýtať na cestu cv č. 404 Mgr. M. Vargová
14. 01.06.2017 Modálne sloveso: can/cannot cv č. 404 Mgr. M. Vargová
15. 08.06.2017 Zopakovanie lekcie č. 5+ test z lekcie č. 5 cv č. 404 Mgr. M. Vargová

V prípade zmeny miesta, resp. času sústredenia, vás budeme včas informovať.  

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.