UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 
1. ročník - Anglický jazyk pre mierne pokročilých - 2 - letný semester
Časy prednášok:
Štvrtok od 15:00 - 16:30 h

Prehľad tém:

por. č. dátum téma učebňa prednášajúci
1. 1.3.2018 Jedlo a stravovacie návyky 5406 cv Mgr. G. Repová
2. 8.3.2018 Situačné dialógy - v reštaurácii 5406 cv Mgr. G. Repová
3. 15.3.2018 Multimediálna hodina (na večeri) 5406 cv Mgr. G. Repová
4. 22.3.2018 Písanie formálneho listu 5406 cv Mgr. G. Repová
5. 29.3.2018 Revízia, test 5406 cv Mgr. G. Repová
6. 5.4.2018 Písanie formálneho listu 5406 cv Mgr. G. Repová
7. 12.4.2018 Prídavné mená v AJ 5406 cv Mgr. G. Repová
8. 19.4.2018 Stupňovanie prídavných mien, tvorba comparatívu a superlatívu 5406 cv Mgr. G. Repová
9. 26.4.2018 Nepravidelné stupňovanie a stupňovanie v posluchovom kontexte 5406 cv Mgr. G. Repová
10. 3.5.2018 Stupňovanie - komunikačné aktivity na fixáciu adjektív 5406 cv Mgr. G. Repová
11. 10.5.2018 Hudba - rozprávanie, vzjadrovanie preferencií a názoru 5406 cv Mgr. G. Repová
12. 17.5.2018 Čítanie s porozumením zamerané na hlavnú myšlienku a špecifickú informáciu 5406 cv Mgr. G. Repová
13. 24.5.2018 Vidiek a mesto - slovná zásoba, orientácia na mape 5406 cv Mgr. G. Repová
14. 31.5.2018 Určovanie smeru a orientácia v prírode, predložky smeru a miesta 5406 cv Mgr. G. Repová
15. 7.6.2018 Revízia, test 5406 cv Mgr. G. Repová

Pokiaľ dôjde k zmene učebne, resp. času prednášky, budeme vás včas informovať!

 

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.