UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 
1. ročník - Anglický jazyk pre mierne pokročilých - letný semester
Časy prednášok:
Štvrtok od 16:30 - 18:00 h

Prehľad tém:

por. č. dátum téma učebňa prednášajúci
1. 1.3.2018 Prítomný jednoduchý čas - voľnočasové aktivity 5406 cv Mgr. G. Repová
2. 8.3.2018 Prítomný jednoduchý čas - práca 5406 cv Mgr. G. Repová
3. 15.3.2018 Komunikané aktivity - ako žijete? (tvorba a používanie otázky - dril) 5406 cv Mgr. G. Repová
4. 22.3.2018 rok a ročné obdobia - čítanie s porozumením 5406 cv Mgr. G. Repová
5. 29.3.2018 Počúvanie zamerané na hlavnú myšlienku a špecifický detail 5406 cv Mgr. G. Repová
6. 5.4.2018 Vyjadrenie preferencií 5406 cv Mgr. G. Repová
7. 12.4.2018 Spoločenská angličtina - mini dialógy 5406 cv Mgr. G. Repová
8. 19.4.2018 Zhrnutie, revízia 5406 cv Mgr. G. Repová
9. 26.4.2018 Väzba there is/ there are - použitie v opise, opis miestnosti 5406 cv Mgr. G. Repová
10. 3.5.2018 Opis domu, slovná zásoba 5406 cv Mgr. G. Repová
11. 10.5.2018 Opis domu, some /any, a, the, ukazovacie zámená 5406 cv Mgr. G. Repová
12. 17.5.2018 Bývanie - čítanie s porozumením 5406 cv Mgr. G. Repová
13. 24.5.2018 Posluch (bývanie) zameraný na špecifickú informáciu 5406 cv Mgr. G. Repová
14. 31.5.2018 Mesto - obchody a vybavenosť, orientácia v meste 5406 cv Mgr. G. Repová
15. 7.6.2018 Revízia, test 5406 cv Mgr. G. Repová

Pokiaľ dôjde k zmene učebne, resp. času prednášky, budeme vás včas informovať!

 

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.