2

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
pri Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 
1. ročník - Anglický jazyk premierne pokročilých- zimný semester

Termíny prednášok:
Utorok od 15:00 - 16:30 h

Prehľad tém:

por. č. dátum téma učebňa lektor
1. 2.10.2018 Situačné dialógy a komunikačné hry lekcia č. 1 - 3 5402 CV Mgr. M. Vargová
2. 9.10.2018 Situačné dialógy a komunikačné hry lekcia č. 4 - 6 5402 CV Mgr. M. Vargová
3. 23.10.2018 Minulý čas od slovesa "TO BE" + precvičenie 5402 CV Mgr. M. Vargová
4. 30.10.2018 Minulý čas od slovesa "CAN" + precvičenie 5402 CV Mgr. M. Vargová
5. 6.11.2018 Rozprávanie o sebe: "Kedy si sa narodil?" 5402 CV Mgr. M. Vargová
6. 13.11.2018 Čítanie a rozprávanie: "Super deti" 5402 CV Mgr. M. Vargová
7. 20.11.2018 Každodenná angličtina: "Telefonovanie" 5402 CV Mgr. M. Vargová
8. 27.11.2018 Písanie formálneho listu: "Objednanie si izby" 5402 CV Mgr. M. Vargová
9. 4.12.2018 Zopakovanie lekcie č. 6 a písanie testu z lekcie č. 6 5402 CV Mgr. M. Vargová
10. 11.12.2018 Úvod do minulého času pravidelných slovies 5402 CV Mgr. M. Vargová
11. 18.12.2018 Precvičenie tvorby minulého času: Čítanie: "Keď som bola mladá" 5402 CV Mgr. M. Vargová
12. 8.1.2019 Otázka a zápor v nimulom čase: Precvičenie 5402 CV Mgr. M. Vargová
13. 15.1.2019 Úvod do minulého času nepravidelných slovies 5402 CV Mgr. M. Vargová
14. 22.1.209 Precvičenie tvorby minulého času: Počúvanie: "20-te storočie" 5402 CV Mgr. M. Vargová
15. 29.1.2019 Situačné dialógy na precvičenie používania minulého času 5402 CV Mgr. M. Vargová

V prípade zmeny miesta, resp. času sústredenia, vás budeme včas informovať.  

V prípade otázok nás kontaktujte na u3v@aos.sk a samozrejme priebežne sledujte stránku www.aos.sk/utv, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa štúdia na UTV.