AKTUALITY  

 

Pripravované akcie


   23. - 27. 5. 2016
    Projektový manažment I. (Kt. M)
 
   23. - 27. 5 2016
    Administratívna bezpečnosť pre zamestnancov v štát. a verej. správe (Odd. BaOUS)
 
  30. 5. 2016
    AOP revíznych technikov VTZ v odbore elektrotechnika (ŠPE)
 
   14. - 17. 6. 2016
    Mimoriadny krátkodobý odborný kurz "Uplatňovanie rodovej rovnosti v OSSR"
   (Kt. SVaJ - Centrum rodovej rovnosti)
 
"International Day"
Skvelá atmosféra vládla 12. mája 2016 na ISOCu, kde sa konal "International Day", ktorého cieľom je nielen spoznať iné kultúry, ale zároveň upevňovať vzťahy a zlepšovať jazykové znalosti.
viac... 
 
9. futsalový turnaj CV
V športovej hale AOS sa dňa 20. 4. 2016 uskutočnil „9. futsalový turnaj o putovný pohár riaditeľa centra vzdelávania".
viac... 
 
Krízový manažment v kurze
V réžii Katedry bezpečnosti a obrany AOS sa v dňoch 19. a 20. apríla 2016 uskutočnil kurz pod názvom „Krízový manažment, integrovaný záchranný systém SR a civilná ochrana“.
viac... 
 
Krátkodobý odborný kurz „Bezpečnostný správca a správca informačného systému..."
V dňoch 11. – 15. apríla 2016 sa uskutočnil krátkodobý odborný kurz Oddelenia BaOUS AOS určený pre bezpečnostných správcov a správcov informačného systému technického prostriedku.
viac... 
 
Začal sa kurz ISOC 16
Na pôde AOS začal dňa 31. marca 2016 v poradí už šestnásty Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course.
viac... 
 
Ďalší absolventi VODK 2016
Od januára do marca boli centrom vzdelávania organizované ďalšie vstupné odborné dôstojnícke kurzy ako súčasť vzdelávania dôstojníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
viac... 
 
Začal sa 13. Vyšší veliteľsko - štábny kurz
13. Vyšší veliteľsko - štábny kurz organizovaný Centrom vzdelávania AOS otvoril riaditeľ centra plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD.
viac... 
 
Začal sa v poradí 14. DKAVŠ
Dňa 1. marca 2016 bol na pôde AOS slávnostne otvorený 14. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl, do ktorého nastúpili absolventi základného vojenského výcviku v prápore výcviku PS OS SR Martin.
viac... 
 
Absolventi VODK 2016 v odbornosti A20, G10 a G20
V termíne od 11. januára do 22. februára 2016 a od 18. januára do 22. februára 2016 boli centrom vzdelávania organizované vstupné odborné dôstojnícke kurzy ako súčasť vzdelávania dôstojníkov OS Slovenskej republiky.
viac... 
 
Odborník telesnej prípravy a športových činností - absolvent VODK
V termíne od 11. januára do 19. februára 2016 bol centrom vzdelávania organizovaný vstupný odborný dôstojnícky kurz ako súčasť vzdelávania dôstojníkov OS Slovenskej republiky.
viac... 
 
Absolventi VODK 2016 v odbornostiach S18
V termíne od 18. januára do 12. februára 2016 bol centrom vzdelávania organizovaný vstupný odborný dôstojnícky kurz ako súčasť vzdelávania dôstojníkov OS Slovenskej republiky.
viac... 
 
Absolventi VODK 2016 v odbornostiach H10
V termíne od 11. januára do 5. februára 2016 bol centrom vzdelávania organizovaný vstupný odborný dôstojnícky kurz ako súčasť vzdelávania dôstojníkov OS Slovenskej republiky.
viac... 
 
Absolventi VODK 2016 v odbornostiach U10 a C20
V termínoch od 11. do 29. januára 2016 a od 18. do 29. januára 2016 boli centrom vzdelávania organizované vstupné odborné dôstojnícke kurzy ako súčasť vzdelávania dôstojníkov OS Slovenskej republiky.
viac... 
 
Základy manažmentu
11. ročník kurzu „Kľúčové kompetencie manažéra“, ktorý obsahuje 6 odborných modulov, otvorila Katedra manažmentu AOS.
viac... 
 
 Udalosti v roku 2015
 
 Udalosti v roku 2014
 
 Udalosti v roku 2013
 
 Udalosti v roku 2012
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 20. 5. 2016