Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AKTUALITY
  Zoznam akciíí AOS
AKADEMIK
  Spravodajca Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AKADEMICKÁ KNIŽNICA
  Online katalóg, knižnično - informačné služby
ŠTRUKTÚRA ŠKOLY
  Rektor, vedecká rada, akademický senát,rektorát, kvestúra, prorektor pre vzdelávanie, prorektor pre vedu a zahraničné vzťahy,katedry
VYZDELÁVANIE
  Študijné programy, prijímacie konanie, priebeh vojenskej služby, priebeh štúdia, krátkodobé odborné kurzy, oddelenie vzdelávania
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
  Miesta obsadzované výberovým konaním & miesta obsadzované bez výberového konania
MAJETOK A OBSTARÁVANIE
  Verejné obstarávanie, prebytočný majetok
ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ
  Úradná výveska, spôsoby zverejňovania informácií ...
 Ďalšie linky :
MINISTERSTVO OBRANY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA
ZÁKONY SR
CESTOVNÝ PORIADOK
ŠTUDENTSKÁ RADA VYSOKÝCH ŠKOL
UNIVERZITY
AKREDITAČNÁ KOMISIA
AKADEMICKÁ ASOCIÁCIA
 
 Vyhľadávače:
GOOGLE
ALTAVISTA
LIVE SEARCH
MSN SEARCH
Domov  >> Aktuality

Prezident SR prijal rektora Akadémie ozbrojených síl

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič 28. júla 2008 prijal rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika prof. Jána Kurtyho. Pán prezident pri stretnutí ocenil kvalitatívne výrazné výsledky, ktoré táto jediná vojenská vysoká škola na Slovensku, za tak krátky čas od svojho vzniku v roku 2004, v mnohých oblastiach dosiahla.
            Rektor pri tejto príležitosti Ivanovi Gašparovičovi odovzdal dar Akadémie ozbrojených síl – dvojča insígnie školy, zlatom zdobený jeden a pol ručný ceremoniálny stredoveký meč, obohatený oproti originálu ( štátny znak SR, názov školy, jej erb a krédo: SAPIENTIA, BONUM, PATRIA) aj o venovanie príjemcovi. Autor oboch diel, kováč historických zbraní Štefan Nitriansky, vyzdobil exemplár pre prezidenta SR aj erbom biblického kráľa Gašpara, ktorý vznikol v 15. storočí.
            Stretnutia sa zúčastnil i náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky plukovník Marián Áč.

text: -sj-
video, foto: Ivan Kvačkaj


Video - rektor u prezidenta