Better cooperation for better operation of the future Visegrad EU Battle Group

Applicant

    The General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces
 
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 

 
Address: Czajkowskiego 109, Wrocław, 51-150 PL
Website: www.wso.wroc.pl
Coordinator of the project: Maj. Marcin Bielewicz, MA
Coordinator´s email: m.bielewicz@wso.wroc.pl
Coordinator phone: +48 71 7658 569 +48 71 7658 569 FREE
 
    
 
© Copyright 2013 KIS