Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 30. 05. 2017        
 Hlavná stránka

 
      Slávnostné ukončenie 15. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov VŠ
      24. 02. 2017
  
  
  
  
  
  
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    1. 6. 2017 od 9:00 h
   Deň otvorených dverí
- MDD
 
    9. 6. 2017 od 8:00 h
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    26. - 27. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2017"
 
    26. - 27. 10. 2017
"MOŽNÉ PRÍSTUPY K PRÍPRAVE VOJEN-
SKÝCH ELÍT"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    do 13. 10. 2017
   Celorezortné súťažné prehliadky
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2017
 
    Vo FOTOGALÉRII
Medzinárodné cvičenie "Tobruq Legacy"
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Výcvik vo VVP LEŠŤ
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 30. mája 2017