Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 18. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Akademik XVII 2020/2021
 

Január - Marec 2021 -

• Nádej a veľkonočné ráno • Návšteva pridelenca obrany Spolkovej republiky Nemecko • Online konferencia Operačný plánovací proces • Náš rozhovor... • Krátko zo života CV - Úspešné ukončenie 24. DKAVŠ - Otvorenie 25. dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl • 24. ročník ankety Vojenský čin roka 2020 • 19. ročník súťaže pre vojenské akadémie v Sanreme • Týždeň slovenských knižníc 2021 v Akademickej knižnici AOS • Výstava kníh vydaných s podporou Fondu na podporu umenia v akademickej knižnici • ProQuest Ebook Central elektronické knihy v akademickej knižnici • Registrácia UniCupu otvorená • Poďakovanie rektora Akadémie ozbrojených síl pri príležitosti Dňa učiteľov • Akadémia v čase covidu • Záujem maturantov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl pozitívne vzrástol • Rekonštrukcia hlavného vchodu Akadémie • Divadlo v online priestore • Hľadá sa redaktor

November - December 2020 -

• Týždeň vedy v AOS • „Spoločná zodpovednosť“ • Poďakovanie za nasadenie • Traja noví docenti v AOS • Výcvik vojenských riadiacich letovej prevádzky • Rozhovor s novým predsedom Akademického senátu AOS • Krátko zo života CV - Slávnostné ukončenie kurzu ISOC 23 - Workshop - Úvod do taktického plánovania • Príhovor rektora v adventnom čase • Koncentrácia, nie redukcia • Dotácia Fondu na podporu umenia podporí akvizíciu knižničného fondu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2020 /2021 • Predajná výstava kníh • Opravy a rekonštrukcie v AOS • Žiška na pretekoch Spartan opäť víťazný

September - Október 2020 -

• Odborná príprava kadetov delostreleckých odborností • 15. ročník medzinárodnej konferencie „New Trends in Signal Processing 2020“ • „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2020“ • 30. výročie Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti, spolupráca s AOS • IV. konferencia spojovacieho vojska Armády Českej republiky za účasti Slovenska • Záverečné a priebežné oponentské konania projektov výskumu a vývoja a štúdií realizovateľnosti • Krátko zo života CV - Slávnostné otvorenie 15. ročníka Univerzity tretieho veku - Začal ISOC 23 • Príprava kadetov mechanizovaných odborností • Kadeti AOS riadili výcvik aktívnych záloh • Odborná príprava – riadenie logistických procesov I • Odmínovanie preverilo zdatnosť ženistov • Úspešní kadeti na Majstrovstvách Slovenska v Senci • Prvenstvo na Letnej univerziáde SR
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 18. apríla 2021   (18073)