Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 22. 10. 2017        
 Hlavná stránka

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ               DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ               DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  

Akademik XIV 2017/2018
 

September 2017 -

• Pripomenuli sme si 73. výročie SNP • Návšteva z Vietnamu • Deň Ozbrojených síl SR a otvorenie akademického roka 2017/2018 • Podpísanie memoranda • Krátko zo života CV - Ukončenie DPŠ - Doplňujúce pedagogické štúdium - Otvorenie kurzu ISOC 17 Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - 16. DKAVŠ ukončila najpočetnejšia skupina vojenských odborností - Začal sa v poradí 17. DKAVŠ - Použitie globálnych navigačných systémov GPS - Blonde Avalanche 2017 • Sústredený poľný výcvik kadetov v rámci vojenského programu vo výcvikovom priestore Lešť • Strelecká príprava • Letné telovýchovné sústredenie • Detský denný tábor v AOS • Akcie na október 2017 • All Rounder 2017
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    16. - 27. 10. 2017
   Blokový výcvik kadetov 2. ročníka
 
    30. 10. 2017 o 14:00
   Pietna pobožnosť za zomrelých vojakov
 
    22. 11. 2017 od 9:30
   Deň otvorených dverí
 
    do 24. 11. 2017
   "CHARITA 2017"
 
 Konferencie
 
    26. - 27. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2017"
 
    26. - 27. 10. 2017
"MOŽNÉ PRÍSTUPY K PRÍPRAVE VOJEN-
SKÝCH ELÍT"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Sústredený poľný výcvik kadetov
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Kadeti AOS na Lešti
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    do 13. 10. 2017
   Celorezortné súťažné prehliadky
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2017
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. októbra 2017