Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 05. 04. 2020        
 Hlavná stránka
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Študentská vedecká konferencia
 
    Ďalší ročník súťaže študentských vedeckých prác - Študentskej vedeckej konferencie - sa uskutočnil 21. mája 2009 v Akadémii ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši. Okrem študentov AOS sa do tejto vedeckej súťaže so svojimi prácami zapojili i študenti z Univerzity obrany Brno (Česká republika), z WAT Varšava (Poľsko), z Univerzity obrany Miklosa Zrínyiho z Budapešti (Maďarsko), z Leteckej univerzity z Charkova (Ukrajina), zo Žilinskej univerzity a z STU Bratislava.

    Študenti sa prezentovali 63 prácami v 6 odborných sekciách. Každá sekcia určila poradie prvých troch prác.

    Výsledky:
 Sekcia strojárstva: 1. miesto: štud. Tomasz Baniak (WAT Varšava),  
    2. miesto: voj. Samuel Filípek (AOS), 3. miesto: voj. Peter Kalna (AOS)
 
 Sekcia informatiky a robotiky: 1. miesto: voj. Peter Janura (AOS),  
    2. miesto: štud. Bc. Jozef Rodina (STU Bratislava), 3. miesto: štud. Stanislav Pedan (LU Charkov)
 
 Sekcia elektroniky: 1. miesto: práp. Bc. Martin Kaczur (UO Brno),  
    2. miesto: voj. Martin Hatiar (AOS), 3. miesto: voj. Branislav Bumbál (AOS)
 
 Sekcia ekonomiky a logistiky: 1. miesto: voj. Nikoleta Tokárová (AOS),  
    2. miesto: voj. Maroš Kardoš (AOS), 3. miesto: voj. Katarína Pinkošová (AOS)
 
 Sekcia manažmentu: 1. miesto: voj. Viktória Kováčová (AOS),  
    2. miesto: voj. Bibiána Zemková (AOS), 3. miesto: voj. Martina Čechová (AOS)
 
 Sekcia humanitných, sociálnych vied, bezpečnostných štúdií a vedy o športe:  
    1. miesto: voj. Mária Pjateková (AOS)
, 2. miesto: voj. Katarína Žulkovičová, voj. Ján Skalický  
    (AOS), 3. miesto: voj. Henrich Kelemen (AOS)

    Konferenciu garantoval prorektor pre vedu AOS plk. gšt. doc. Ing. Pavel Nečas, PhD., ktorý na základe hodnotenia odborných porôt jednotlivých sekcií vysoko ocenil kvalitu a dobrú úroveň študentských prác, inovačné myslenie študentov, výber vedeckých tém a v neposlednej miere i poslanie súťaže.

    Cenami pre víťazov prispeli: Lynx - informačné systémy, mesto Liptovský Mikuláš, GAMO a Slovenská elektrotechnická spoločnosť.
  
  
            
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-    gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
 Konferencie
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 04. apríla 2020   (324)