Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 06. 2021        
 Hlavná stránka

26. Základný veliteľsko-štábny kurz otvorený
 
    Päťdesiatjeden profesionálnych vojakov OS SR nastúpilo dňa 3. mája 2021 do 26. Základného veliteľsko-štábneho kurzu. Kurz je organizovaný Centrom vzdelávania na pôde Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) a vzhľadom k aktuálnej priaznivej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19 prebieha od začiatku prezenčnou formou v súlade s prijatými protiepidemickými opatreniami.

    Program kurzu je zameraný na výkon manažérskych funkcií, získanie vedomostí a zručností potrebných pre výkon veliteľských a štábnych funkcií, bezpečnostné prostredie štátu, charakteristiku a vývoj vojenského umenia, prístupy k vojenským operáciám v súčasnosti a v neposlednom rade na spôsobilosti vlastných ozbrojených síl a na oblasť vojenskej logistiky a ekonomiky obrany.

    Dĺžka kurzu je 10 týždňov a pred jeho záverom je naplánované dvojtýždňové cvičenie „GERLACH“, ktoré bude zamerané na praktické precvičenie problematiky vojenského plánovacieho a rozhodovacieho procesu na taktickej úrovni velenia a riadenia (MDMP).

    Na vzdelávaní dôstojníkov sa podieľa vedecko-pedagogický zbor AOS ako aj odborníci z GŠ OS SR a jednotlivých zložiek OS SR a MO SR. Kurz bude ukončený záverečnými skúškami v dňoch 6. - 8. júla 2021. Úspešným absolvovaním kurzu získajú profesionálni vojaci potrebné vojenské vzdelanie na hodnosť major.

  
    
  
    
  
    text: mjr. Ing. Ivan Šmihovský, foto:-sz-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     22. - 23. 6. 2021
   Workshop v simulačnom centre: "AKTUÁLNE TRENDY
V SIMULÁCIÁCH"
 
 Konferencie
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Obhajoba dizertačnej práce
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. júna 2021   (29942)