Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 06. 2021        
 Hlavná stránka

Mladí ženisti zriaďovali ostré mínové polia
 
    V rámci predmetu „Odborná príprava ženijných jednotiek II“ sa kadeti 4. ročníka, študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu (odbornosť G-30), zúčastnili výcviku v mínovaní s ostrou ženijnou muníciou s príslušníkmi ženijného práporu. Výcvik prebiehal v priestoroch vojenského výcvikového priestoru Turecký Vrch, v termíne 17. 05. 2021 – 21. 05. 2021, za riadenia veliteľa 5. ženijnej odtarasovacej a EOD roty kpt. Tomáša Milnera. Metodický dohľad vykonávali asistenti Katedry vojenskej taktiky a operačného umenia mjr. Ing. Jaroslav Kompan a npor. Mgr. Ján Jančo.

    Kadeti si pri mínovaní precvičili činnosť v pozícii ukladačov, vytyčovačov a rovnako tak mali možnosť vystúpiť ako velitelia jednotky zriaďujúcej mínové pole. V rámci výcviku boli precvičené spôsobilosti zriaďovať mínové polia rojnicovým spôsobom, precvičilo sa zamínovanie ciest, zamínovanie brodov, ako aj zriadenie a odpálenie riadeného mínového poľa.

    Práca s ostrým mínovým materiálom, nutnosť aplikovania teoretických vedomostí v praxi, výcvik s organickou jednotkou ženijného práporu pod vedením skúseného a náročného veliteľa formovali nádejných dôstojníkov, ženistov, ktorí sa aj týmto výcvikom posunuli vo svojej odbornosti o krok vpred. Od 19. mája 2021 sa po vykonaní personálnych pohovorov pridali k tomuto výcviku aj kadeti 5. ročníka.

  
    
  
    text a foto: npor. Mgr. Ján Jančo    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     22. - 23. 6. 2021
   Workshop v simulačnom centre: "AKTUÁLNE TRENDY
V SIMULÁCIÁCH"
 
 Konferencie
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Obhajoba dizertačnej práce
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. júna 2021   (29917)