Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 24. 01. 2022        
 Hlavná stránka
Výcvik kadetov v študijnom programe Elektronické zbraňové systémy

Výcvik kadetov v študijnom programe Elektronické zbraňové systémy
 
    V rámci prípravy kadetov 2. ročníka II. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Elektronické zbraňové systémy (EZS) sa budúci poručíci pripravujú v odbornostiach zameraných na Protilietadlové raketové systémy, Rádiolokačný prieskum, Letecké pozemné informačné systémy, Komunikačné a informačné systémy a Systémy elektronického prieskumu a elektronického boja.
    
    Hlavnou časťou prípravy kadetov v rámci odbornosti sú profilové predmety, ktoré absolvujú v priebehu 2. - 4. semestra inžinierskeho štúdia. V rámci výcviku v profilových predmetoch absolvovali kadeti v období od 25. 10. do 12. 11. 2021 výcvik zameraný na taktiku a bojové použitie elektronických zbraňových systémov podľa jednotlivých odborností.
    
    Kadeti odbornosti zameranej na Protilietadlové raketové systémy sa zúčastnili vykonávania predpísaných prác a technických ošetrení protilietadlového raketového kompletu (PLRK) S300PMU, po ktorých nasledovalo vykonávanie technických kontrol rakiet. Tieto práce absolvovali v Protilietadlovej raketovej brigáde v Nitre. V rámci výcviku sa venovali i nácviku riadenia paľby PLRK, ktorý sa vykonáva pravidelne v rámci prípravy jednotiek na vedenie bojovej činnosti. Vybrané úlohy z taktickej prípravy jednotiek PLRK ako sú presuny, rozvinovanie a zvinovanie bojovej zostavy boli za prítomnosti kadetov precvičované už v apríli v rámci cvičenia vo výcvikovom priestore Lešť.
    
Foto k článku 1     Foto k článku 2
 
Foto k článku 3
    
    Kadeti odborností zameraných na Rádiolokačný prieskum a Letecké pozemné informačné systémy absolvovali v predmete Taktika a bojové použitie rádiolokačných a navigačných systémov výcvik v útvaroch a jednotkách OS SR. Hlavným cieľom výcviku bolo oboznámenie sa s organizačnými štruktúrami a úlohami vojenských útvarov a jednotiek so zameraním na rádiolokačný prieskum.
    
    
    Kadeti odbornosti zameranej na Komunikačné a informačné systémy zas vykonali výcvik v Základni nasaditeľných KIS, Ružomberok. Výcvik bol rozdelený do troch častí. V prvej časti výcviku boli kadeti zoznámení s operačným konceptom komunikačných technológií, ktoré sú súčasťou mobilného komunikačného systému MOKYS. Druhá časť výcviku bola venovaná plánovaniu nasadenia komunikačných služieb v súlade s metodikou plánovania operácií. V tretej časti výcviku mali kadeti možnosť získať praktické poznatky a skúsenosti priamo od mladších dôstojníkov, zaradených na funkcie administrátorov na Centre správy nasaditeľných KIS.
    
Foto k článku 5     Foto k článku 6
    
    Kadeti odborností zameraných na Systémy elektronického prieskumu a elektronického boja (EPs a EB) absolvovali v predmete Taktika a bojové použitie systémov elektronického boja a prieskumu výcvik v jednotkách prieskumného práporu a v rote rádiotechnického prieskumu. Cieľom tejto časti výcviku kadetov bolo oboznámenie sa s organizačnými štruktúrami a špecifickými úlohami, ktoré plnia predmetné vojenské útvary a jednotky v rámci OS SR. Súčasťou výcviku bolo aj plnenie úloh v podmienkach špecifických režimových opatrení a činnosť na jednotlivých špecializovaných pracoviskách.
    
    
    Kadeti študijného programu EZS vysoko pozitívne hodnotili možnosť zoznámiť sa s podmienkami praktického života na útvaroch a možnosť spoznať techniku svojej odbornosti inak, ako len z teoretickej stránky. Praktický výcvik v prostredí útvarov a jednotiek OS SR napomáha jednotlivým kadetom nielen pri zvládnutí obsluhy danej techniky, ale aj pri ich adaptácii na výkon jednotlivých funkcií po ukončení štúdia.
  
  text a foto: kolektív KTE    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 2/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
     Medzinárodný deň vojnových veteránov 11. 11. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. januára 2022   (34938)