Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 06. 2021        
 Hlavná stránka

Kadeti na ostrom trhaní
 
    Ženisti - kadeti 4. a 5. ročníka študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu využili výcvikovú príležitosť, ktorú im ponúkal spoločný výcvik s príslušníkmi ženijného práporu a aktívne sa zúčastnili na výcviku v trhaní ostrou ženijnou muníciou.

    Perspektívni ženijní dôstojníci zvládli celú problematiku trhacích prác, čím naplnili aj všeobecnú požiadavku na ženistu v rámci svojej odbornosti, na ktorú boli pripravovaní vzdelávaním a výcvikom v Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, a to že ženista-profesionál má ovládať všetky druhy vlastnej ženijnej munície a zásady vykonávania trhacích prác pri plnení úloh týkajúcich sa ženijnej podpory, ale aj zásady ukladania a prepravy výbušnín a zásady bezpečnosti pri práci s výbušninami.

    Počas zamestnania mali kadeti možnosť si prakticky precvičiť zriaďovanie roznetových sietí, činnosť a povelovú techniku pri rôznych typoch roznetu, ničenie konštrukčných prvkov z rôznych materiálov, spracovávanie bojovej dokumentácie, ale aj špecifickú problematiku ofenzívneho prekonávania prekážok v zastavanom priestore (tzv. „urban breaching“). Pri ničení prvkov si kadeti v praxi overili vzorce pre výpočet náloží, ale aj parametrov elektrických roznetových sietí.

    Vyvrcholenie výcviku pre kadetov predstavovala skúška z predmetu „Trhaviny a ničenie“, ktorá bola vykonaná komisiou garanta vojenskej odbornosti dňa 27. 05. 2021. S potešením môžeme konštatovať, že teoretická pripravenosť a praktické zručnosti kadetov boli komisiou hodnotené kladne – všetci kadeti zvládli praktický výcvik a splnili skúšku z predmetnej problematiky. Po ich úspešnom ukončení štúdia na AOS, tak budú mať OS SR nových ženijných dôstojníkov schopných riadiť trhacie práce a výcvik v trhaní s ostrou ženijnou muníciou.
  
  
        Ďalšie fotografie     Text a foto: mjr. Ing. Jaroslav Kompan    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     22. - 23. 6. 2021
   Workshop v simulačnom centre: "AKTUÁLNE TRENDY
V SIMULÁCIÁCH"
 
 Konferencie
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Obhajoba dizertačnej práce
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. júna 2021   (29799)