Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 22. 10. 2021        
 Hlavná stránka
Študenti Akadémie policajného zboru si precvičili činnosť krízového štábu

Študenti Akadémie policajného zboru si precvičili činnosť krízového štábu
 
    Dňa 8. septembra 2021 vykonali študenti a pedagogický personál katedry Verejnej správy a krízového manažmentu Akadémie policajného zboru (APZ) odbornú exkurziu na Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS). Cieľom uvedenej celodennej aktivity bolo oboznámenie študentov so simulačnými technológiami a ich využitím pre možnosti prípravy personálu krízového manažmentu. Študenti APZ mali možnosť zúčastniť sa cvičenia v syntetickom prostredí s námetom záplavy mestskej časti a vykonania evakuácie osôb. Predmetné zamestnanie slúžilo na prípravu rádovo väčšieho cvičenia plánovaného v apríli 2022. Ako neskôr uviedla vedúca katedry, prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.: „na základe doteraz pozbieraných spätných väzieb je možné konštatovať, že zamestnanie na simulačnom centre bolo pre študentov APZ veľmi prínosné a celkovo pozitívne“. Zároveň sa poďakovala za vysokú profesionálnu úroveň a prístup personálu simulačného centra.
    
    Spolupráca AOS s APZ je na pravidelnej báze od roku 2011. V priemere 35 študentov APZ každoročne dvakrát do roka vykonáva viacdňovú odbornú stáž na simulačnom centre.
  
Foto k článku 1     Foto k článku 2
  
Foto k článku 3     Foto k článku 4
  
  text a foto: pplk. Ing. Zsolt Pastorek, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
     28.10. 2021 o 14:00h
   Pietna spomienka – Háj Nicovô"
 
 Konferencie
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Medzinárodná športová súťaž "ALLROUNDER 2021" 28. 09. - 1. 10. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. októbra 2021   (16655)