Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 06. 2021        
 Hlavná stránka

Študenti na praxi v logistických práporoch
 
    Študenti vojenskej odbornosti L10 absolvovali počas mesiaca apríl 2021 prax v logistických práporoch v rámci Brigády bojového zabezpečenia, pričom študenti inžinierskeho štúdia finálneho ročníka vykonávali prax vo VÚ 1007 Prešov (prápor CSS) a študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia vykonávali prax vo VÚ 2206 Topoľčany (prápor Logistiky).

    Študenti počas praxe absolvovali teoretické a praktické zamestnania, taktiež plnili úlohy spojené s plánovaním odborno-taktických cvičení (OTC). Absolvovali teoretickú i praktickú časť výcviku v preprave po železnici, pričom takéto praktické zamestnanie absolvovali po prvý krát počas svojho štúdia.

    V priebehu praxe boli kadeti zaradení do jednotiek v rámci práporov, boli oboznámení s plnením úloh a s vedením základnej výcvikovej dokumentácie na rote. Zoznámili sa s organizáciou a zabezpečením služieb práporu, taktiež s úlohami plnenými na rote počas parkového dňa, kde boli oboznámení s technikou logistických jednotiek.

    „Profesionálni vojaci slúžiaci na tomto útvare aj napriek momentálnej situácii s pandémiou nám venovali čo najviac času a odovzdali nám svoje poznatky a taktiež nám poskytli mnoho rád do našej budúcej kariéry. Myslím, že prax na tomto konkrétnom útvare by mal absolvovať každý budúci logista, najmenej raz počas štúdia" -uviedla Bc. voj. 1.st. Sarah Mária Pangrácová.

    „Najväčším nedostatkom bolo veľké množstvo plnených úloh v rámci pandémie COVID19, hlavne práporom logistiky Topoľčany. Príslušníci práporov však aj napriek tejto skutočnosti pristúpili k odovzdávaniu skúseností kadetom na vysokej úrovni. Dané skúsenosti a praktické vedomosti tak môžu kadeti využiť ďalej v praxi,“ uviedol mjr. Ing. Dušan Hrnčiar z Katedry logistického zabezpečenia.

  
    
  
    
  
    text a foto: mjr. Ing. Dušan Hrnčiar     
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     22. - 23. 6. 2021
   Workshop v simulačnom centre: "AKTUÁLNE TRENDY
V SIMULÁCIÁCH"
 
 Konferencie
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Obhajoba dizertačnej práce
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. júna 2021   (29928)