Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka
Promócie bakalárov a posledných externistov 2. stupňa

Promócie bakalárov a posledných externistov 2. stupňa
 
    Slávnostné promócie absolventov 1. stupňa vysokoškolského štúdia Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) sa uskutočnili dňa 16. 7. 2021. Za stálych protiepidemických opatrení sa v aule AOS stretli rodičia, príbuzní a priatelia promovaných študentov.
    
    Promočného aktu sa v zastúpení rektora AOS zúčastnil prorektor pre vzdelávanie plk. Ing. Aurel SABÓ, PhD., ktorý odovzdal diplomy o ukončení denného 3 ročného bakalárskeho štúdia 68 zúčastneným kadetom zo študijných programov: Bezpečnosť a obrana štátu, Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy, Zbraňové systémy, zbrane a ich časti.
    
    Aj tohto roku udelil rektor AOS mimoriadne štipendium za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia a vecný dar najlepším absolventom, a to:
    
  • voj. 1. st. Bc. Marekovi Ferenčákovi - Zbraňové systémy, zbrane a ich časti, ktorý ukončil svoje štúdium s prospechom výborný, čím získal červený diplom
  • voj. 1. st. Bc. Vanesse Petényiovej - Elektronické zbraňové systémy
  • voj. 1. st. Bc. Miriame Malíkovej - Bezpečnosť a obrana štátu
  • voj. 1. st. Bc. Biance Badidovej - Vojenské spojovacie a informačné systémy
    
    Vo svojom príhovore sa prorektor pre vzdelávanie plk. Ing. Aurel SABÓ, PhD prihovoril novým absolventom so slovami, aby nezabúdali, že „spolu s rozvojom svojich znalostí a zručností nesmú zabúdať na rozvoj vlastností, akými sú cieľavedomosť, kolegialita rozhodnosť, ale aj obyčajná ľudská slušnosť, či prejavenie rešpektu svojim blízkym, kolegom či cudzím ľuďom. Nech je pre nich osobnosť M. R. Štefánika aj naďalej vzorom v cieľavedomosti a húževnatosti plniť si svoje sny a predsavzatia“.
    
    Noví absolventi, teraz už ako bakalári, budú od septembra pokračovať v ďalšom dennom štúdiu, ktoré predstavuje 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania a tiež vo vojenskom programe kadeta.
    
    V šk. roku 2020/2021 ukončili svoje štúdium aj poslední externisti 2. stupňa vysokoškolského štúdia AOS.
    Slávnostný akt promovania sa uskutočnil 9. júla 2021. Z úspešných 66 študentov sa promočného aktu zúčastnilo 45 poručíkov Ozbrojených síl SR. Vysokoškolské diplomy si prevzali z rúk rektora AOS doc. Ing. Jozefa Putteru CSc.
    Noví magistri a inžinieri ukončili pred troma rokmi bakalársky stupeň denného vysokoškolského štúdia na AOS a následne ako poručíci pôsobili v útvaroch ozbrojených síl.
    Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania tak dosiahli externým štúdiom.
  
Slávnostná promócia študentov bakalárskeho štúdia
Foto z promócie bakalárov 1     Foto z promócie bakalárov 2
  
Foto z promócie bakalárov 3     Foto z promócie bakalárov 4
  
        Ďalšie fotografie
  
  
Slávnostná promócia študentov externého inžinierskeho a magisterského štúdia
Foto z promócie externých študentov 1     Foto z promócie externých študentov 2
  
Foto z promócie externých študentov 3     Foto z promócie externých študentov 4
  
        Ďalšie fotografie
  Text:-sz-, foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. septembra 2021   (16751)