Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka
Nástup nových študentov

Nástup nových študentov
 
    V pondelok druhého augusta 2021 nastúpilo do Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) 185 nových kadetov, ktorí úspešne splnili podmienky prijímacieho konania.
    
    V nastávajúcom akademickom roku 2021/2022 budú študovať priamo v akadémii v Liptovskom Mikuláši, ale aj na Fakulte vojenského zdravotníctva v Hradci Králové, na Fakulte vojenského leadershipu v Brne, či na Leteckej fakulte TU Košice. Popri vysokoškolskom vzdelávaní budú vykonávať vojenský program, za ktorý zodpovedá AOS.
    
    V nástupný deň boli všetci kadeti po pretestovaní na covid-19 vybavovaní administratívne a zároveň výstrojovými súčiastkami potrebnými na vykonanie výcviku. Čaká ich totiž 7 týždňový základný vojenský výcvik v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine, kde nadobudnú prvotné vedomosti a praktické zručnosti, potrebné pre vojaka v prípravnej štátnej službe. Po jeho ukončení sa v septembri vrátia na AOS, kde sa po slávnostnej imatrikulácii začnú venovať študijným povinnostiam denného bakalárskeho štúdia a vojenskému programu kadeta.
  
Foto z nástupu nových študentov 1 Foto z nástupu nových študentov 2

Foto z nástupu nových študentov 2
Foto z nástupu nových študentov 3

Foto z nástupu nových študentov 3
  
  text a foto: -sz-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. septembra 2021   (16521)