Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka
Sústredený poľný výcvik na Lešti

Sústredený poľný výcvik na Lešti
 
    V dňoch 18. 7. – 4. 8. 2021 sa uskutočnil sústredený poľný výcvik (SPV) kadetov 1. a 2. ročníka Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) vo VVP Lešť pod velením pplk. Ing. Václava Želonku. Výcviku sa zúčastnilo okrem spomínaných kadetov i 15 študentov z Univerzity obrany Brno a 23 z Leteckej fakulty TU Košice. Spolu s inštruktormi z ozbrojených síl bolo tak v centre výcviku v istý moment až 298 vojakov.
    
    Študenti počas výcviku plnili rôzne výcvikové úlohy z taktickej, streleckej, topografickej prípravy i prežitia v poľných podmienkach. „Obsahom taktickej prípravy „život v poli“ bolo napr. vybudovanie prístreškov, ohnísk, strážnych systémov, tzn. vo všeobecnosti naučiť kadetov prežiť v lese“, konkretizoval obsah výcviku kpt. Pavol Tkáč. Na konci SPV kadeti využili nadobudnuté skúsenosti pri prežití noci v lese, ktorá bola súčasťou taktickej prípravy útok a obrana.
    
    Výcvik viedli inštruktori Školských jednotiek AOS kpt. Marek Konečný, kpt. Pavol Tkáč a mjr. Miroslav Randl. Odborne ho podporili i šiesti inštruktori – profesionálni vojaci z 22. mpr. Michalovce.
    
    „Nápomocní boli aj inštruktori z CV Lešť, ktorí nám aj v čase svojho voľna pomáhali ako mohli a po výcviku kadetom ukázali ďalšie výcvikové priestory, kam sa bežný smrteľník nedostane“, povedal veliteľ výcviku pplk. Želonka.
    
    Počas výcviku nechýbalo ani precvičovanie vstupov do budov, ich postupné prehľadávanie, či potlačenie odporu prípadného protivníka.
    
    Kadeti plnili úlohy na bojisku, rozvíjali zručnosti a precvičovali metódy velenia, činnosti s výzbrojou, vykonávali cvičenia orientácie a pochody v teréne. Zatiaľ čo kadeti 1. ročníka cvičili velenie tímu a družstvu v organizovaní a vedení boja, kadeti 2. ročníka precvičovali velenie družstvu a čate.
    
    „Výcvik bol zvládnutý na veľmi dobrej úrovni. Kadeti mali o výcvik záujem (až som bol prekvapený ich snahou), plnili úlohy presne a včas. S takým záujmom som sa dlho nestretol. Povedal by som, že pre ten lockdown na jar si kadeti vážili, že môžu vykonávať činnosť v teréne“, pozitívne zhodnotil priebeh výcviku pplk. Želonka.
  
Foto z poľného výcviku na Lešti 1 Foto z poľného výcviku na Lešti 2 Foto z poľného výcviku na Lešti 3
  
Foto z poľného výcviku na Lešti 4 Foto z poľného výcviku na Lešti 5 Foto z poľného výcviku na Lešti 6
  
Foto z poľného výcviku na Lešti 7 Foto z poľného výcviku na Lešti 8 Foto z poľného výcviku na Lešti 9
  
        Ďalšie fotografie   text: -sz-, foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. septembra 2021   (16820)