Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 23. 10. 2021        
 Hlavná stránka
Kurz plánovania palebnej podpory

Kurz plánovania palebnej podpory
 
    V dňoch 6. - 10. septembra 2021 sa v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika uskutočnil krátkodobý odborný kurz „Palebná podpora I“. Bol zameraný na plánovanie palebnej podpory na stupni manévrový prápor. Lektormi kurzu boli mjr. Ing. Michal Vajda a mjr. Ing. Milan Turaj z Katedry vojenskej taktiky a operačného umenia. Kurzu sa zúčastnilo celkom 8 príslušníkov PS OS SR.
    
    Obsahovo bol kurz rozdelený na teoretickú a praktickú časť. V priebehu teoretickej časti boli účastníkom kurzu prezentované princípy, postupy a produkty plánovania palebnej podpory na taktickom stupni, vrátane priamej leteckej podpory. V priebehu praktickej časti kurzu boli účastníci kurzu postavení do funkcie dôstojníka palebnej podpory práporu, v ktorej na základe konkrétne navedenej situácie plánovali palebnú podporu operácie, pripravili a prezentovali doklad veliteľovi práporu a následne pripravili zodpovedajúce výstupy z plánovania palebnej podpory práporu. Pre príslušníkov PS OS SR bol odborný kurz v takomto formáte organizovaný po prvý krát. Výsledky, ktoré účastníci kurzu prezentovali v závere cvičenia potvrdili, že pochopili filozofiu, princípy a postupy plánovania palebnej podpory. Na základe týchto výsledkov je možné konštatovať, že ciele kurzu boli stanovené správne a boli splnené.
    
    Na záver kurzu, pri odovzdávaní certifikátov o absolvovaní vzdelávania, uviedol vedúci Katedry vojenskej taktiky a operačného umenia doc. Varecha, že od absolventov kurzu očakáva, že nadobudnuté skúsenosti a zručnosti budú zúročovať ako v praxi pri plánovaní a vykonávaní vojenských cvičení, tak aj v bežnom výcviku svojich štábov a jednotiek. Na zvýraznenie významu precvičenej problematiky zdôraznil, že „dobre naplánovaná palebná podpora, ako najdôležitejšia zložka bojovej podpory, má pri vykonávaní operácií svoje nezastupiteľné miesto. Dokáže násobiť bojovú silu a vo výraznej miere môže meniť pomery síl na bojisku“. Na zvýraznenie dôležitosti funkcie dôstojníka palebnej podpory uviedol, že „veliteľa podporovanej manévrovej jednotky nezaujíma, či je paľba vedená raketovým alebo hlavňovým delostrelectvom, mínometom, z PTRK, priamou leteckou podporou alebo námornou delostreleckou podporou, ale to, že palebnú podporu dostane na určené miesto, v presnom čase a s požadovaným účinkom“.
  
Foto z kurzu plánovania palebnej podpory 1 Foto z kurzu plánovania palebnej podpory 2 Foto z kurzu plánovania palebnej podpory 3
  
Foto z kurzu plánovania palebnej podpory 4 Foto z kurzu plánovania palebnej podpory 5 Foto z kurzu plánovania palebnej podpory 6
  
  text a foto: mjr. Ing. Michal Vajda    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
     28.10. 2021 o 14:00h
   Pietna spomienka – Háj Nicovô"
 
 Konferencie
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Medzinárodná športová súťaž "ALLROUNDER 2021" 28. 09. - 1. 10. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. októbra 2021   (17009)