Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 23. 10. 2021        
 Hlavná stránka
Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO

Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
 
    V dňoch 20. - 24. septembra 2021 sa v priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov konal krátkodobý kurz pod názvom „Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO“. Aj keď ide o medzinárodný kurz, v tejto pandemickej dobe sme využili možnosť poskytnúť ho dôstojníkom OSSR. Z 8 účastníkov kurzu bolo 6 z novovytvoreného Spoločného Operačného Veliteľstva (SOV) v Banskej Bystrici a 2 účastníci boli z Generálneho štábu SR. Riaditeľ centra vzdelávania plk. Ing. Jozef Wesselényi, PhD. pri slávnostnom ukončovaní kurzu zdôraznil, že práve vďaka SOV budú mať aj slovenskí dôstojníci možnosť využiť v praxi vedomosti nadobudnuté v tomto kurze.
    
    Kurz patrí medzi kurzy schválené NATO, reflektuje vojenské požiadavky na štandardizáciu plánovania operácií v rámci NATO a zameriava sa na plánovanie operácií na operačnom stupni.
    
    Cieľom krátkodobého kurzu bolo oboznámiť účastníkov kurzu s doktrínami a postupmi NATO a oboznámiť štábnych dôstojníkov s procesom plánovania operácií NATO. Kurz umožní jeho účastníkom pracovať ako plánovač na medzinárodnom veliteľstve na operačnej úrovni pod vedením NATO, ďalej pri spracovávaní operačných plánov, ktoré zahŕňajú všetky relevantné faktory pre efektívne a úspešné vykonanie operácie a napomôže uplatniť procesy plánovania v praxi.
  
Foto všetkých účastníkov kurzu IPJO
  
  text: Zuzana Freissl, MBA, foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
     28.10. 2021 o 14:00h
   Pietna spomienka – Háj Nicovô"
 
 Konferencie
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Medzinárodná športová súťaž "ALLROUNDER 2021" 28. 09. - 1. 10. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. októbra 2021   (16962)