Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 06. 2021        
 Hlavná stránka

KŠN 11. mpr Martin s názvom „Slovak Stone 2021“ s novým softwarom WASP
 
    V dňoch 4. - 6. mája 2021 sa na pôde Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) vykonával komplexný štábny nácvik veliteľstva a štábu (VaŠ) 11. mechanizovaného práporu Martin a veliteľská príprava veliteľov rôt pod vedením riadiaceho cvičenia mjr. Ing. Mariána Golisa, zástupcu veliteľa 11. mechanizovaného práporu Martin.

    Podľa slov veliteľa 11. mpr Martin pplk. Ing. Rudolfa Ďurníka išlo o komplexný štábny nácvik VaŠ 11. mpr Martin v rámci cvičenia Slovak stone 2021. Témou nácviku bol 11. mpr počas vedenia obranného boja. Cieľom nácviku bolo zdokonaliť reakcie príslušníkov VaŠ 11. mpr pri riadení operácií a prehĺbiť ich praktické zručnosti v rozhodovacom a plánovacom procese. Výcvik bol tiež zameraný na precvičovanie schopností veliteľov rôt v riadení jednotiek počas boja, podávanie štandardných hlásení a na rozhodovací proces na stupni rota. Počas cvičenia bola precvičovaná obrana a vykonanie protiútoku.

    Tento komplexný štábny nácvik bol súčasťou 2 ročnej prípravy 11. mpr Martin na certifikáciu 11. mechanizovanej práporovej skupiny a tiež ako súčasť prípravy na medzinárodné cvičenia, ktoré sa budú konať v tomto roku, a to DRAGON 2021 v Poľsku a COMBINED RESOLVE XVI v Nemecku.

    Ako nám povedal riadiaci cvičenia mjr. Ing. Marián Golis: „Podpora simulačných technológií pri vedení tohto zamestnania je veľmi dôležitá. Poskytuje komplexný prehľad o bojovej situácii pre všetkých veliteľov. Simulácia taktiež pomáha udržať spoločné operačné povedomie, simuluje činnosť nepriateľa a vlastných jednotiek a učí účastníkov rozhodovaniu, ktoré je nevyhnutné pri plnení bojových úloh“.

    Na tomto cvičení sa po prvýkrát použil simulačný software WASP, produkt firmy VR Group Brno. Tento simulačný nástroj nahradil v Simulačnom centre AOS doteraz používaný simulačný software OTB. Produkt WASP, ako systém pre konštruktívnu simuláciu, nám umožňuje vytvoriť syntetické prostredie pre výcvik štábu práporu, a tak dynamicky reagovať na požiadavky výcviku cvičiacej jednotky. Použitím tohto nástroja sa oproti doteraz používanému softwaru proces prípravy a priebeh cvičenia jednoznačne skvalitnil a zefektívnil. Pomocou využitia možnosti synchrónneho záznamu simulácie a hlasovej komunikácie simulačného nástroja WASP pre podporu vyhodnotenia je tiež umožnené poskytnúť cvičiacim spätnú väzbu potrebnú k dosiahnutiu čo najefektívnejšieho výcvikového cieľa a zvýšeniu celkovej úrovne vycvičenosti.

  
    
  
    
  
    text: -sz-, foto: rtn. Michal Slačka     
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     22. - 23. 6. 2021
   Workshop v simulačnom centre: "AKTUÁLNE TRENDY
V SIMULÁCIÁCH"
 
 Konferencie
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Obhajoba dizertačnej práce
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. júna 2021   (29829)