Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 24. 01. 2022        
 Hlavná stránka
Ukončenie kurzu ISOC 25

Ukončenie kurzu ISOC 25
 
    Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov, ktorý sa konal 27. septembra až 26. novembra 2021, bol ukončený slávnostnou ceremóniou posledný deň v priestoroch oddelenia medzinárodných kurzov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS).
    
    Kurzu ISOC 25 sa zúčastnilo 9 dôstojníkov v hodnostiach kapitán až major zo Slovenskej republiky, 1 kapitán a 7 nadporučíkov z Českej republiky, 2 nadporučíci z Lotyšska a jeden kapitán z Národnej Gardy Indiana.
    
    V AOS sa pripravovali 9 týždňov, počas ktorých absolvovali problematiku plánovania a vedenia vojenských operácií na taktickom stupni velenia v súlade so štandardmi NATO, a to v celom spektre konfliktov v medzinárodnom prostredí. Oboznámili sa s používaním jednotiek rôznych špecializácií a služieb a taktiež s organizačnými štruktúrami jednotlivých bojových jednotiek na taktickej úrovni. Získali základné informácie a zručnosti potrebné pre vojenský rozhodovací proces a sú pripravení pre spoločnú činnosť vo všetkých fázach prípravy a plánovania na taktickej úrovni.
    
    Záverečná ceremónia sa konala 26. novembra 2021. Vzhľadom na pandemickú situáciu prebehla v komornom duchu a za dodržania všetkých predpísaných opatrení. Prorektor pre vzdelávanie plk. Ing. Aurel Sabó, PhD. označil ISOC 25 ako snáď najlepší z doterajších kurzov a vyzdvihol, že nie len získané vedomosti, ale aj sociálne kontakty, ktoré si študenti navzájom vytvorili, sú veľmi dôležité. Samotní študenti ocenili skvelú prácu lektorov ako aj podporného tímu a tiež vzájomnú pomoc medzi študentmi pri riešení jednotlivých úloh.
    
    Aj keď bol ISOC 25 zasiahnutý zhoršujúcou sa pandémiou, jeho priebeh a hlavne dosiahnuté výsledky študentov považujeme za veľmi úspešné a veríme, že bude absolventom osožný v ich ďalšej kariére, či už v rámci národných ozbrojených síl, ako aj pri medzinárodnom pôsobení. Podľa slov náčelníka oddelenia medzinárodných kurzov pplk. Ing. Jozefa Kuchtu, študenti na začiatku kurzu začali skladať „puzzle“, z ktorých za pomoci inštruktorov poskladali celistvý obraz a ten môžu teraz využiť pri vykonávaní úloh v praxi.
  
Foto k článku 1
  
Foto k článku 3

Foto k článku 4
Foto k článku 5

Foto k článku 6
Foto k článku 2
  
  text: Zuzana Freissl, MBA, foto: mjr. René Hečko    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 2/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
     Medzinárodný deň vojnových veteránov 11. 11. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. januára 2022   (34935)