Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 22. 10. 2021        
 Hlavná stránka
Začal sa v poradí 26. DKAVŠ

Začal sa v poradí 26. DKAVŠ
 
    Dňa 27. septembra 2021 bol na pôde Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) slávnostne otvorený mimoriadny 26. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ), ktorý je výlučne určený pre odbornosť H10 – vojenské zdravotníctvo.
    
    Do DKAVŠ, ktorého cieľom je poskytnúť jeho účastníkom vstupné vojenské vzdelanie pre získanie požiadavky na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán, nastúpilo 12 absolventov civilných vysokých škôl z toho 11 profesionálnych vojakov a vojačiek v prípravnej štátnej službe a 1 profesionálna vojačka, ktorá už pôsobí v hodnostnom zbore poddôstojníkov OS SR. Po 4 týždňoch všeobecnej vojenskej prípravy, bude kurz ďalej pokračovať v odbornej vojenskej príprave.
    
    Na príprave budúcich dôstojníkov sa budú podieľať príslušníci centra vzdelávania, katedier AOS, ako aj špecialisti z útvarov a zariadení rezortu obrany.
    
    Po úspešnom splnení všetkých podmienok v súlade s programom kurzu, budú jeho absolventi vymenovaní do prvej dôstojníckej hodnosti „PORUČÍK, PORUČÍČKA“.
  
Foto k článku 1     Foto k článku 2
  
Foto k článku 3     Foto k článku 4
  
        Ďalšie fotografie   text: kpt. Ing. Martin Kováč, foto:-ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
     28.10. 2021 o 14:00h
   Pietna spomienka – Háj Nicovô"
 
 Konferencie
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Medzinárodná športová súťaž "ALLROUNDER 2021" 28. 09. - 1. 10. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. októbra 2021   (16681)