Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 06. 2021        
 Hlavná stránka

Delostreleckí učni na vojenskej praxi v Michalovciach
 
    V dňoch 19. apríla až 7. mája 2021 kadeti záverečných ročníkov bakalárskeho aj magisterského štúdia odbornosti G-20 vykonávali vojenskú prax v samohybnom delostreleckom oddiele v Michalovciach.

    Jej cieľom bolo osvojenie si praktických návykov kadeta z činností vykonávaných delostreleckými jednotkami a špecialistami na úrovni čata a batéria a zdokonalenie sa v problematike a špecifikách vojenskej odbornosti G-20 v podmienkach OS SR. „Načasovanie praxe do tohto obdobia, keď finišujeme s bakalárskymi a diplomovými prácami, je veľmi vhodné. Vieme tak dostať odpovede priamo od profesionálov na množstvo teoretických otázok, ktoré nám pri tvorivej činnosti spracovania záverečných prác prichádzajú na myseľ“, stručne prax na vojenskom útvare zhodnotila piatačka voj. 2. st. Bc. Soňa Tomulcová.

    Kadeti si počas vojenskej praxe vyskúšali pôsobenie na rôznych funkciách v rámci veliteľstva a štábu, ale hlavne na jednotlivých batériách samohybného delostreleckého oddielu. Ústretovosť hlavných funkcionárov oddielu pri zabezpečovaní úloh praxe študentov bola príkladná, rovnako aj aktivita študentov bola mimoriadne vysoká. Akoby aj nie, veď areál Duklianskych kasární sa už o pár mesiacov možno stane ich novým pracoviskom.

  
    
  
    
  
    text a foto: mjr. Ing. Michal Vajda     
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     22. - 23. 6. 2021
   Workshop v simulačnom centre: "AKTUÁLNE TRENDY
V SIMULÁCIÁCH"
 
 Konferencie
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Obhajoba dizertačnej práce
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. júna 2021   (29920)