Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 08. 12. 2021        
 Hlavná stránka
Blokový výcvik kadetov 2. ročníka

Blokový výcvik kadetov 2. ročníka
 
    V dňoch 11. – 22. októbra 2021 sa za prísnych protiepidemických opatrení konal blokový výcvik 2. ročníka AOS, pod vedením mjr. Ing. Kristiana Szuperáka a zástupcu blokového výcviku kpt. Ing. Matúša MORAVČÍKA.
    
    Blokový výcvik predstavuje praktickú časť Vojenského programu, po ktorej sú kadeti schopní veliť tímu v zostave družstva, poznajú činnosť veliteľa družstva pri organizovaní a riadení boja, vedia manipulovať a cvičiť s osobnou zbraňou, ovládajú jej bojové použitie a starostlivosť o ňu. Poznajú výzbroj a výstroj jednotlivca, ich správne používanie a dokážu znášať fyzickú náročnosť vojenského výcviku.
    
    Výcvik sa konal v dvoch etapách. Prvý týždeň absolvovali kadeti na Kaleníku a v okolí LM. Druhá časť prebiehala v Kamenici nad Cirochou, kde sa predovšetkým precvičovali zručnosti z taktickej a streleckej prípravy.
    
    Počas dvoch týždňov kadeti vykonávali výcvik v taktickom presune a pochodovom zaistení, ofenzívnych a defenzívnych aktivitách v "etape výcviku družstva" a streľbu z ručných zbraní (mierená streľba na statický cieľ z miesta pravou a ľavou rukou).
    
    Praktické cvičenia viedli inštruktori Školských jednotiek AOS nrtm. Peter PAVELICA, nrtm. Pavol SEKAN, nrtm. Dušan VESELOVSKÝ, nrtm. Ján KNIŽKA, nrtm. Štefan KROLÁK, rtm. Ján MRLIAN.
    
    V taktickej príprave sa kadeti zamerali na plánovaciu činnosť (TLP), ktorú využijú počas ďalšieho vojenské programu, neskôr v zastávaných funkciách v rámci OS SR. Inštruktori Školských jednotiek AOS vyjadrili spokojnosť s plnením zadaných úloh počas jednotlivých zamestnaní. Praktické zručnosti a skúsenosti, ktoré kadeti nadobudli budú naďalej rozvíjať v ďalších plánovaných zamestnaniach vojenského programu.
    
    Výcvik bol poznačený prísnym dodržiavaním protiepidemických opatrení najmä v oblasti ubytovania a stravovania. Počas výcviku bolo potrebné vykonať niekoľkokrát testovanie proti ochoreniu COVID-19. Toto zabezpečili zdravotníci nrtm. Mgr. Jana MAKRANSKÁ (ÚHL) a des. Branislav JURÍK.
  
Foto k článku 1     Foto k článku 2
  
Foto k článku 3     Foto k článku 4
  
  text: -sz-, foto: rtm. Ján Mrlian    
   -->
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 2. 12. 2021
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
     Kadeti strieľali vo VVP Lešť z mínometov 26. 10. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. decembra 2021   (8646)