Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 08. 12. 2021        
 Hlavná stránka
Pietna spomienka na vojenskom cintoríne Háj-Nicovô v Liptovskom Mikuláši

Pietna spomienka na vojenskom cintoríne Háj-Nicovô v Liptovskom Mikuláši
 
    „Na hrdinov sa nezabúda." V tomto hesle sa niesla pietna spomienka konaná dňa 28. októbra 2021 na vojenskom cintoríne Háj-Nicovô v Liptovskom Mikuláši. Zúčastnili sa jej príslušníci a zamestnanci AOS spolu s predstaviteľmi mesta a vzdali úctu a vďaku za životy padlých v bojoch o oslobodenie mesta Liptovský Mikuláš, za životy novodobých hrdinov, ktorí zahynuli pri plnení úloh v zahraničných misiách, ako aj za životy všetkých zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti. Akadémiu ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika zastupoval prorektor pre vojenské veci plk. Ľubomír Matta a dekan akademickej farnosti kpt. Tomáš Huďa. Mesto Liptovský Mikuláš zastupoval viceprimátor Rudolf Urbanovič.
    
    Vojenský dekan vo svojom príhovore pripomenul, že: „Hrdinom nie je ten, kto je ochotný zomrieť za nejaký ideál. Hrdinom je človek, kto je ochotný zomrieť za druhého človeka. Ježiš Kristus je vzorom pre každého hrdinu, pretože sám dokázal, že nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov (por. Jn 15,13). Cintorín ako tento je miestom spomienok a vďaky. Je však aj školou života, kde sa učíme, že láska k blížnemu musí mať v našom živote posledné slovo.
    
    Tunajší obnovený areál s pamätníkom a najväčším vojnovým cintorínom československých vojakov na území bývalého Československa je miestom posledného odpočinku 1370 príslušníkov 1. československého armádneho zboru, ktorí položili svoje životy v bojoch o oslobodenie mesta Liptovský Mikuláš v roku 1945.
    
    Na tento špecifický cintorín poukázal vo svojom príhovore i prorektor pre vojenské veci plk. Ľubomír Matta, ktorý zdôraznil, že: „Sviatky ako Pamiatka zosnulých by nemali byť len o pripomenutí si zosnulých vojakov, ale aj o uvedomení si potreby racionálneho a humánneho riešenia konfliktov bez použitia násilia.
    
    V závere svojho príhovoru vyjadril prorektor slová úcty a rešpektu človeku, priamemu účastníkovi oslobodzovacích bojov v druhej svetovej vojne, vojakovi a vlastencovi a ako sám povedal, priateľovi našej akadémie, generálmajorovi vo výslužbe Jánovi Iľanovskému, ktorý nás nedávno opustil vo veku 99 rokov. „I jemu a všetkým obetiam vojen a našim zosnulým patria naše dnešné spomienky.
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2 Foto k článku 3
  
Foto k článku 4 Foto k článku 5 Foto k článku 6
  
        Ďalšie fotografie   text: kpt. Tomáš HUĎA, -sz-, foto: -lz-    
   -->
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 2. 12. 2021
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
     Kadeti strieľali vo VVP Lešť z mínometov 26. 10. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. decembra 2021   (8624)