Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 08. 12. 2021        
 Hlavná stránka
Odborná príprava odbornosti L10

Odborná príprava odbornosti L10
 
    Študenti 2. ročníka 2. stupňa študijnej skupiny M21d BOŠ vojenskej odbornosti L10 vykonávali v termíne od 08. 11. – 12. 11. 2021 odbornú prípravu v 53. prápore poľných služieb Hlohovec.
    
    V rámci odbornej prípravy absolvovali teoretické a praktické zamestnanie na danom prápore. Zástupca veliteľa práporu mjr. Ing. Marek OCHABA stanovil pre kadetov plán, v ktorom boli zoznámení s hlavnými úlohami výcvikového roku plnenými práporom. Oboznámení boli tiež s plnením úloh spojených so skladovým hospodárstvom na prápore, systémom tvorby zásob v zásobovacích triedach I až V. Príslušníci logistiky práporu im priblížili vykonávanie inventarizácie, riešenie škôd, otázky súvisiace s prísunom materiálu zo zásobovacích základní a obstarávaním materiálu.
    
    53. prápor poľných služieb počas odbornej prípravy poskytol kadetom záverečného ročníka komplexný prehľad plnenia úloh, ktoré zabezpečujú logistické jednotky, aj keď v súčasnej dobe zabezpečujú i veľké množstvo neplánovaných úloh v rámci plnenia opatrení spojených s pandémiou COVID 19. Kadeti získali veľmi dobrý prehľad a mohli si svoje teoretické schopnosti overiť v praxi.
  
Foto k článku 1

Foto k článku 2

Foto k článku 3
  Foto k článku 4

Foto k článku 5
  
  text a foto: mjr. Ing. Dušan Hrnčiar    
   -->
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 2. 12. 2021
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
     Kadeti strieľali vo VVP Lešť z mínometov 26. 10. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. decembra 2021   (8462)