Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 24. 01. 2022        
 Hlavná stránka
Odborná príprava kadetov v Základni nasaditeľných KIS Ružomberok

Odborná príprava kadetov v Základni nasaditeľných KIS Ružomberok
 
    Kadeti 2. ročníka II. stupňa vysokoškolského štúdia programu Vojenské spojovacie a informačné systémy sa v termíne 2.11. – 12.11.2021 zúčastnili odbornej prípravy v Základni nasaditeľných KIS v Ružomberku.
    
    Praktická príprava pozostávala z troch častí. V úvodnej časti zástupca veliteľa základne mjr. Lengvarský oboznámil študentov so štruktúrou útvaru, konceptom nasaditeľného komunikačného systému základne a ďalšou komunikačnou technikou nachádzajúcou sa na ZaNKIS. V druhej časti sa študenti pridali k operátorom jednotlivých technických prostriedkov, ktorí kadetom predstavili ich prevádzku a možnosti nasadenia v poľných podmienkach. V poslednej časti prípravy študenti navštívili Centrum správy nasaditeľných KIS, kde sa mohli oboznámiť s pracovnou náplňou dôstojníkov zaradených na pozíciách administrátorov technických prostriedkov systému MOKYS, ktoré im boli prezentované počas predošlých dní odbornej prípravy.
    
    V rámci pôsobenia na ZaNKIS mali kadeti možnosť navštíviť aj Nasaditeľný modul KIS (DCM-C) 3. spojovacieho práporu Severoatlantickej aliancie - NATO, ktorý je dislokovaný v priestoroch ružomberskej základne. Veliteľ nasaditeľného modulu mjr. Borsík kadetov oboznámil s poslaním, štruktúrou modulu a používanou technikou. Záverom ich informoval o možnostiach uplatnenia príslušníkov modulu v štruktúrach NATO a o nástrahách, s ktorými sa musia vysporiadať pri plnení svojich úloh.
  
Foto k článku 1
  
  text: kadet Stanislav Bocko a foto: archív DCM    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 2/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
     Medzinárodný deň vojnových veteránov 11. 11. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. januára 2022   (35164)