Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 24. 01. 2022        
 Hlavná stránka
Propagovali sme činnosť akadémie ...

Propagovali sme činnosť akadémie ...
 
    Pri rozhodovaní sa o budúcej vysokej škole zvažujú študenti aj absolventi stredných škôl viacero faktorov. Veľkú váhu majú odporúčania starších kamarátov, vzdialenosť od bydliska, či uplatnenie sa na trhu práce po vyštudovaní. Každý rok sa snažíme priblížiť akadémiu záujemcom o štúdium, a to hneď viacerými spôsobmi.
    
    Počas jesene navštívili naši študenti viacero stredných škôl po celom Slovensku. Boli to zväčša školy, z ktorých k nám pred pár rokmi sami prišli. Hlavným cieľom akcie bolo oboznámiť žiakov posledných ročníkov, ktorých čaká výber vysokej školy, so študijnými programami akadémie – jedinej vojenskej vysokej školy na Slovensku. Akcie sa zúčastnili už skúsení kadeti, ktorí sa konkrétnymi príkladmi a diskusiou snažili priblížiť svojim nástupcom súčasné pôsobisko, či denný režim kadeta. Súčasťou prezentácie bola možnosť poradiť sa s výchovným poradcom o výbere konkrétneho odboru. Takáto prezentačná akcia v realizácii našich kadetov sa konala už po niekoľký krát a vždy mala veľmi pozitívny ohlas.
    
    Druhý spôsob, ktorý sme využili na priblíženie akadémie budúcim študentom bol Deň otvorených dverí. Konal sa 3. novembra v réžii oddelenia vysokoškolského vzdelávania pod vedením Ing. Zuzany Brestovskej, vzhľadom k nastaveným protipandemickým opatreniam, v online forme. Študenti si mohli na našej stránke pozrieť video, ktoré približovalo život na akadémii, prezentácie jednotlivých katedier a formou chatu viesť rozhovor so zamestnancom vysokoškolského oddelenia o otázkach týkajúcich sa školy, či prijímacieho konania. Nasledujúci Deň otvorených dverí plánuje škola na 23. február 2022 a pevne veríme, že sa bude môcť uskutočniť prezenčnou formou.
    
    Medzi nové činnosti, ktoré sme v tomto covidovom období naštartovali, patrí zapojenie sa do 5 mesačnej promo akcie cez Národné kariérne centrum, ktoré každý mesiac dva dni propaguje našu školu formou videí na svojej stránke, kde môžu prípadní záujemcovia prostredníctvom chatu získať odpovede na svoje otázky.
    
    Posledná aktivita, ktorú sme stihli ešte v mesiaci november bol veľtrh vysokých škôl s názvom Gaudeamus v Nitre. Podujatie prebehlo v prvý novembrový týždeň vo formáte prednáškových a konzultačných dní, kde boli záujemcovia o vysokoškolské štúdium informovaní o podmienkach prijímacích pohovorov, o poplatkoch za štúdium, sprostredkované mali bližšie informácie o jednotlivých študijných programoch, a tiež o možnostiach uplatnenia sa po absolvovaní vysokoškolského štúdia. Naša škola sa do projektu zapojila nielen formou prezentácie v promostánku, ale aj prednáškou predsedu akademického senátu mjr. Ing. Jaroslava Kompana, ktorý prítomným zúčastneným priblížil život kadeta i profesionálneho vojaka a povzbudil ich k výberu tohto povolania.
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2

Foto k článku 3
Foto k článku 4

Foto k článku 5
  
Foto k článku 6 Foto k článku 7 Foto k článku 8
  
Foto k článku 9
  
  Text: -sz-, foto: -zb-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 2/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
     Medzinárodný deň vojnových veteránov 11. 11. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. januára 2022   (35217)