Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 02. 08. 2021        
 Hlavná stránka

Ďalších šesť úspešných kadetov AOS
ukončilo štúdium na Leteckej fakulte TU
 
    Dňa 12. júna 2020 sa na pôde Leteckej fakulty TU Košice uskutočnilo slávnostné vyradenie a promócie 6 absolventov, ktorí tu ukončili štúdium leteckých odborností v 2. stupni denného vysokoškolského štúdia a zároveň úspešne absolvovali vojenský program ako kadeti Akadémie ozbrojených síl (AOS).

    Absolvovaním druhého stupňa vysokoškolského vzdelania získali akademický titul „Inžinier“ a splnením podmienok vojenského programu, ktorý vykonávali popri štúdiu, boli v tento deň zároveň pasovaní do hodnosti poručík. Pasovanie, položením meča na plece, vykonal prorektor pre vojenské veci Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika plk. Ing. Ľubomír Matta. Novovymenovaní poručíci si na nástupisku Leteckej fakulty prevzali aj diplomy o absolvovaní vojenského programu od veliteľa ročníka leteckých odborností školských jednotiek kpt. Ing. Miroslava Randla.

    Mladí poručíci absolvovali odbornosti: Ing. Matúš Bartalský - Riadenie leteckej dopravy - odborník na pilotovanie taktického lietadla, Ing. Peter Kaľavský - Riadenie leteckej dopravy - odborník na pilotovanie taktického lietadla, Ing. Marek Sedlák -Riadenie leteckej dopravy - odborník na pilotovanie taktického lietadla, Ing. Katarína Gombíková - Riadenie leteckej dopravy - odborník na pilotovanie dopravného lietadla, Ing. Patrícia Mikulová - Riadenie leteckej dopravy - odborník riadenia letovej prevádzky, Ing. Pavol Kľoc - Senzorika a avionické systémy - odborník inžinierskej leteckej služby pre elektrické vybavenia lietadla. Najlepšie výsledky počas celého inžinierskeho štúdia a červený diplom dosiahli Ing. Matúš Bartalský, Ing. Peter Kaľavský, Ing. Marek Sedlák, Ing. Katarína Gombíková a Ing. Pavol Kľoc.

    Pri tejto slávnostnej udalosti nechýbali ani rodinní príslušníci a známi absolventov. Slávnostného podujatia sa zúčastnili generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR JUDr. Martin Jakál a náčelník odboru špeciálnych leteckých a technických služieb plk .Ing. Vladimír Zastko.

    Novovymenovaní poručíci boli po promóciách a vyradení vyslaní na svoje nové pracoviská do útvarov Vzdušných síl OS SR, aby plnili požiadavky a úlohy stanovené pre výkon ich funkcií.
  
  Videozáznam zo slávnostného vyradenia
  
  
  
  
  
  
    text, foto: kpt. M. Randl    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Obhajoba dizertačnej práce 25. 8. 2021
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Slávnostná promócia študentov 9. 7. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 01. augusta 2021   (13110)