Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 02. 08. 2021        
 Hlavná stránka

Štátny tajomník MO SR navštívil AOS
 
    Vysokú vojenskú školu - Akadémiu ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši navštívil 23. júna 2020 štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer. Rektor akadémie Jozef Puttera ho zoznámil s jej štruktúrou, s úlohami v oblasti vzdelávania a výcviku, vedy, výskumu, so zámermi v oblasti plánovania údržby a budovania materiálno-technickej, výcvikovej základne školy.

    Štátny tajomník následne navštívil Simulačné centrum AOS a prezrel si Výcvikovú organizáciu pre riadiacich letovej prevádzky. Táto organizácia dosiahla v poslednom období výborné výsledky. V roku 2015 jej bol udelený certifikát z Úradu vojenského letectva MO SR pre výcvik riadiacich letovej prevádzky pôsobiacich v rezorte obrany. V tomto roku 2020 pribudla úspešná certifikácia od Dopravného úradu SR. „Výcviková organizácia pre riadiacich letovej prevádzky v Akadémii ozbrojených síl tak poskytuje v zmysle záväzných štandardov európskej legislatívy výcvik riadiacich letovej prevádzky pre vojenské i civilné letectvo“, uviedol pplk. Zsolt Pastorek, riaditeľ uvedeného centra.

    To ocenil aj štátny tajomník a za významný podiel na certifikačnom procese, ako aj za výcvik riadiacich letovej prevádzky na všetkých postoch, vyznamenal pamätnou medailou Ministra obrany SR jeho technický personál, lektorov, certifikovaných inštruktorov, profesionálnych vojakov - plk. Aurela Sabó zlatou medailou I. stupňa, kpt. Matúša Gregu striebornou medailou II. stupňa, kpt. Martina Révaya, kpt. Mareka Sáncheza, mjr. Jaroslava Štefku bronzovou medailou III. stupňa a vecným darom mjr. Miroslava Ženteka.

    Ďalej sa v areáli AOS zoznámil s technickým stavom plavárne, strelnicou, výrobou a rozvodmi tepelnej energie, so stavom ubytovacích zariadení a s plánmi a finančnými nákladmi, potrebnými na ich údržbu, resp. rekonštrukciu.

    Návštevu Akadémie ozbrojených síl so štátnym tajomníkom MO SR absolvovali zároveň Juraj Krúpa, predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, Martin Jakál, generálny riaditeľ SEĽUZ MO SR, plk. Tomáš Szalai, riaditeľ Odboru rozvoja SEĽUZ MO SR.

    V závere návštevy sa štátny tajomník presunul na prehliadku cvičiska Kaleník a objektu Mokraď.
  
  
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Obhajoba dizertačnej práce 25. 8. 2021
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Slávnostná promócia študentov 9. 7. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 01. augusta 2021   (13220)