Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 02. 08. 2021        
 Hlavná stránka

Prijímacie konanie na štúdium v AOS
 
    V dňoch 9. - 12. 6. 2020 sa uskutočnila v aule Akadémie ozbrojených síl (AOS) vedomostná prijímacia skúška na denné bakalárske štúdium v akademickom roku 2020/2021. Prijímacej skúšky sa zúčastnilo 172 študentov, ktorí zavŕšili stredoškolské vzdelanie maturitou. Z hygienických a zdravotne bezpečnostných dôvodov pri rešpektovaní podmienok karantény vyplývajúcej z pandémie COVID 19, sa pôvodne 2 dňové prijímacie konanie predĺžilo na 4 dni. Testy denne absolvovalo cca 40 - 50 študentov, a to z matematiky a anglického jazyka. Zostavili ich odborní učitelia AOS z katedier informatiky a spoločenských vied a jazykov. Študenti pod pridelenými kódmi vypĺňali odpovede do hárkov, ktoré boli po ukončení testovania vyhodnocované TAP systémom, modulárnou aplikáciou na efektívne a rýchle testovanie osôb. Systém TAP zaručuje anonymitu testovaných a ochranu pred únikom informácií. Výsledky boli každý deň zverejňované na webovej stránke akadémie.

    AOS prijme v akademickom roku 2020/2021 na denné bakalárske štúdium 152 študentov do študijných programov: Bezpečnosť a obrana štátu, Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy a Zbraňové systémy, zbrane a ich časti. Zároveň sa prijatí študenti stanú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe a popri štúdiu budú vykonávať vojenský program kadeta. Pred tým, ako boli študenti pozvaní na vedomostné prijímacie skúšky do AOS, museli úspešne absolvovať výberové konanie do štátnej služby, ktoré zabezpečuje Personálny úrad Ozbrojených síl SR. V rámci tohto konania absolvovali uchádzači zdravotnú prehliadku, psychodiagnostické vyšetrenie a testy fyzickej zdatnosti.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Obhajoba dizertačnej práce 25. 8. 2021
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Slávnostná promócia študentov 9. 7. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 01. augusta 2021   (13251)