Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 02. 08. 2021        
 Hlavná stránka


Obhajoba dizertačnej práce


    Dňa 14. júla 2020 od 09,00 h sa na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, konferenčná miestnosť, uskutoční verejná obhajoba dizertačnej práce doktoranda: :

PhDr. Petra ROZEMBERGA
v študijnom odbore Obrana a vojenstvo,
v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu
na tému
„Súkromné vojenské spoločnosti a prognóza ich použitia
v moderných ozbrojených konfliktoch 21. storočia a v postkonfliktnom prostredí“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 297 a uložený v študovni.


    Dňa 14. júla 2020 od 10,00 h sa na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, sieň vedeckej rady, uskutoční verejná obhajoba dizertačnej práce doktoranda: :

Ing. Petra ROHAĽA
v študijnom odbore Obrana a vojenstvo,
v študijnom programe Výzbroj a technika ozbrojených síl
na tému
„Adaptívne spracovanie rádiolokačných dát v dátovom procesore“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 298 a uložený v študovni.


gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Obhajoba dizertačnej práce 25. 8. 2021
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Slávnostná promócia študentov 9. 7. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 01. augusta 2021   (13083)