Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 29. 10. 2020        
 Hlavná stránka

140. výročie narodenia gen. M. R. Štefánika
 
    21. júla 2020 uplynulo 140 rokov od narodenia významnej osobnosti gen. Milana Rastislava Štefánika, ktorého meno nesie Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.

    Bol vedcom, diplomatom, vojakom, pilotom, národovcom aj politikom, predstavoval kult sily, kult dynamiky a harmónie, o ktoré sa možno oprieť pri jeho charakteristike. V meradle svetových dejín je jeho post života krátkou záležitosťou (1880 – 1919), zlomkom večnosti v nekonečnosti, v ktorom vtedajší vojnový svet zaregistroval jeho národnostný zápas, prácu v oblasti astronómie, na fronte, diplomatické rokovania s túžbou po samostatnom štáte v srdci Európy. Spájalo sa v ňom staré s novým, tradičné s pokrokovým. Stal sa symbolom, pre tých, čo si všímajú šírku jeho záujmov, kvalitné vzdelanie, snahu, ktorú pri tom vyvíjal, lebo svoje sebazdokonaľovanie využil pre službu ideálom. Stal sa súčasťou slovenských národných tradícií a historického povedomia slovenského národa.

    21. júla 2020 si pripomenula 140. výročie narodenia gen. M. R. Štefánika aj Akadémia ozbrojených síl. V jej mene vzdali hold tejto osobnosti pri pomníku pred vchodom do akadémie prorektor pre vojenské veci plk. Ing. Ľubomír Matta, kvestor Ing. Dušan Mesároš a kpt. Ing. Matúš Moravčík, náčelník Organizačného oddelenia AOS, v zastúpení.

    K buste gen. M. R. Štefánika pred vchodom do Akadémie ozbrojených síl položili vence tiež predstavitelia mesta Liptovský Mikuláš na čele s primátorom Jánom Blcháčom dňa 20. 7. 2020.

    Na 140. výročie narodenia gen. M. R. Štefánika aktuálne reagovala aj Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl a zo svojho knižničného fondu pripravila výstavu kníh. Výstava potrvá v jej priestoroch do 31. 7. 2020.
  
  
    
  
    
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     3. 11. 2020 o 10:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
     9. - 13. 11. 2020
     TÝŽDEŇ VEDY v AOS
(e-prezentácie katedier)
 
 Konferencie
 
    23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
     Nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 29. októbra 2020   (134967)