Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 25. 01. 2021        
 Hlavná stránka

    PF 2021
    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 202130. výročie Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti,
spolupráca s Akadémiou ozbrojených síl
 
    Tento rok uplynulo 30 rokov od vzniku Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti (SES), ktorá sa v roku 1990 vyčlenila v štruktúre Zväzu slovenských vedecko - technických spoločností (ZSVTS). Už 5. septembra 1990 sa vyformovala Pobočka SES na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši z jej vedecko-pedagogického zboru a zaregistrovala sa v novej SES.

    30 rokov plodnej existencie si mikulášska pobočka pripomenula 23. septembra 2020 na svojom mimoriadnom zasadnutí, ktorého sa zúčastnili ako hostia predseda SES Ing. Ján Tuška a predseda Pobočky SES pri Výskumnom ústave spojov z Banskej Bystrice Ing. Pavol Solivajs.

    Prácu pobočky na zasadnutí bilancoval jej predseda prof. Ing. Dušan Repčík, CSc., ktorý ocenil aktivity členov SES, zamerané hlavne na prácu s mladými ľuďmi, študentami, vedeckými silami, aktívnymi učiteľmi a odbornými pracovníkmi z oblasti elektrotechniky, elektroniky, komunikačnej a informačnej techniky. V tejto súvislosti poukázal na dlhoročnú spoluprácu pobočky SES s Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika a na spoluprácu s Inštitútom Aurela Stodolu. Konštatoval, že spolupráca sa nesie v znamení sponzoringu a spoločnej organizácie vedeckých podujatí, a to konferencií, seminárov, workshopov, školení, kurzov a ďalších odborných podujatí aj s medzinárodnou účasťou. Ďalej uviedol, že pobočka vykonáva lektorskú, poradenskú, konzultačnú a expertíznu činnosť, do jej portfólia patrí aj publikačná, vydavateľská a výstavná činnosť.

    Na Akadémii ozbrojených síl pobočka SES každoročne podporuje študentskú vedeckú konferenciu, odborný seminár "Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách", pomáha pri kurzoch a školeniach k odbornej spôsobilosti elektrotechnikov a revíznych technikov, spoluorganizuje medzinárodné vedecké konferencie KIT (Komunikačné a informačné technológie) a New Trends in Signal Processing. Pomáha rozvíjať individuálne a skupinové záujmy svojich členov (z radov učiteľov a študentov elektrotechnických odborností) v oblasti elektrotechniky a v súvisiacich odboroch. V priebehu svojej existencie podporila v akadémii asi dve desiatky významných, viac ročníkov sa konajúcich, vedeckých odborných aktivít.

    Na tomto zasadnutí bolo udelených viacero pamätných listov a ocenení SES, medzi ocenenými bol aj rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. Predseda mikulášskej pobočky prof. Dušan Repčík bol odmenený zlatou medailou ZSVTS, na návrh SES.
  
  
    text: Ing. Emil Vido, -hg-    
foto: doc. Ing. Martin Marko, CSc.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     Charitatívna zbierka
    2020
 - ZRUŠENÁ
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. januára 2021   (111246)