Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 20. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Okrúhly stôl k výmene poznatkov o prejavoch fašizmu v súčasnosti
 
    29. januára 2020 sa v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutočnil 1. okrúhly stôl na tému „Radikalizmus a extrémizmus - ideový základ neofašizmu na Slovensku v 21. storočí.“ Organizátorom prvého okrúhleho stola bol Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Podujatia sa zúčastnilo 15 pozvaných odborníkov, zaoberajúcich sa danou problematikou a členovia SZPB. Jeho cieľom bola výmena poznatkov a skúseností z prejavov fašizmu na Slovensku v súčasnosti.

    Účastníci položili dôraz na stručnú analýzu a popis radikalizmu a extrémizmu na Slovensku ako ideového základu neofašizmu v súčasnosti. Zároveň poukázali na historické súvislosti týchto prejavov, platných aj v dnešnej dobe.

    Na rokovaní vystúpili doc. RSDr. Jozef Matis, PhD., doc. PhDr. Oldřich Vaněk, CSc., PhDr. Stanislav Mičev, PhD., mjr. PhDr. Pavel Czirák, PhD. a JUDr. Tomáš Martaus. „Kritická diskusia k vystúpeniam mala za cieľ zjednotiť pohľad na definovanie pojmov radikalizmus, extrémizmus a najmä fašizmus, analýzou genézy ich vývoja a presným vymedzením základných charakteristických čŕt (znakov)“, konštatoval doc. Matis, prezentujúci hlavný referát podujatia.

    Rokovanie pozdravil rektor akadémie doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., ktorý vyzdvihol úsilie SZPB riešiť problematiku radikalizmu, extrémizmu a fašizmu so zameraním na historické súvislosti a vzťahy medzi nimi. Vyslovil potrebu hľadania prostriedkov na potlačenie (eliminovanie) negatívnych vplyvov na mladých ľudí a ich formovanie k pozitívnym hodnotám spoločnosti.

    Z rokovania bude vydaný elektronický zborník, ktorý bude rozoslaný do organizácii SZPB a bude verejne prístupný na stránke SZPB.
  
  
  
    text: Doc. Dr. Jozef Matis, CSc.    
foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     20. 2. 2020
   Predpôstna duchovná obnova
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. februára 2020   (64084)