Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 02. 08. 2021        
 Hlavná stránka

"DEEP Ukraine"
 
    Plánované stretnutia zástupcov NATO, veliteľov a predstaviteľov ukrajinských vojenských škôl z Ľvova, Charkova, Odesy, Kyjeva a Zhytomyru, v rámci ročného vyhodnotenia (Annual review) Programu skvalitňovania obranného vzdelávania DEEP Ukraine (Defence Education Enhancement Programme) sa kvôli hrozbe z ochorenia Covid -19 konali tohto roku on-line formou.

    Z celkového počtu série deviatich stretnutí sa na dvoch z nich zúčastnili aj zástupcovia AOS - riaditeľ centra vzdelávania plk. Jozef Wesselényi a náčelník oddelenia medzinárodných kurzov pplk. Roman Kráľ. Stretnutie s predstaviteľmi Leteckej Univerzity v Charkove sa konalo 15. 5. 2020 a s predstaviteľmi Tankového Inštitútu v Charkove sa vo virtuálnej miestnosti stretli 19. 5. 2020.

    AOS dlhodobo podporuje a pomáha ukrajinskej strane v oblasti vzdelávania. Príslušníci oddelenia medzinárodných kurzov vykonali v Ľvove a Charkove mobilné krátkodobé kurzy MDMP a ukrajinskí dôstojníci sa každoročne zúčastňujú Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov, ktorý sa koná na pôde AOS.

    Na oboch stretnutiach bola vyjadrená obojstranná spokojnosť z doterajšej spolupráce a ochota v nej naďalej pokračovať ako pri podpore a poradenstve v oblasti MDMP a zároveň aj pri rozvoji ich personálu.
  

 
  
Ing. Zuzana Brestovská    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Obhajoba dizertačnej práce 25. 8. 2021
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Slávnostná promócia študentov 9. 7. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 01. augusta 2021   (13135)